Oversikt over Ribe shutterstock 1659544696
Salmebok i kirke shutterstock 1139732534
Gate i Odense shutterstock 1596232276

Salmedikternes Danmark
Brorson, Grundtvig, Kingo og Ingemann

Avreisedato

29.06.2024

Varighet

6 dager

Pris fra

15 550,-
Color Line Superspeed
Color Line Superspeed

Dag 1

Lørdag 29. juni

Stavanger – Kristiansand – Hirtshals - Ålborg

Avreise fra Haugesund kl 09.00, Stavanger kl 11.30, videre påstigning etter avtale. Ankomst Kristiansand kl 15.30.

Bergen-Stord-Haugesund: Tilpasset reiseopplegg med kollektivtransport til Stavanger.

Oslo – Kristiansand

Avreise med rutebuss fra Oslo kl 10.30, ankomst Kristiansand kl 14.50. Mulig med påstigning langs ruten på vei mellom Oslo og Kristiansand.

I Kristiansand samles gruppen og det er båtavgang kl 16.30 med Color Line fra Kristiansand til Hirtshals. Middagsbuffet om bord. Ankomst Hirtshals kl 19.45. Vi kjører så til Ålborg hvor det blir overnatting på Scandic Hotel.

Middag
Bindingsverkshus i Ribe
Bindingsverkshus i Ribe

Dag 2

Søndag 30. juni

Ålborg – Ribe – Løgum Kloster - Agerskov

Vi spiser en god dansk frokost før vi starter turen sørover Jylland. Vi passerer Århus og Horsens før vi ved lunsjtider ankommer Ribe sør-vest på Jylland. Den koselige bindingsverksbyen er Danmarks eldste by. Her blir det tid til lunsj på egenhånd før vi skal besøke Brorsons bispegård og byens domkirke der han ble ordinert til prest i 1722. Vi fortsetter videre til Løgum kloster hvor han arbeidet som huslærer. Vi skal overnatte på det koselige Agerskov kro og motell. Middag og samling på hotellet om kvelden.

Frokost Middag
Sorø kloster
Sorø kloster

Dag 3

Mandag 1. juli

Agerskov – Christiansfeld – Odense – Sorø

Etter frokost på hotellet kjører vi til Christiansfeld. Her var Brødremenighetene som Brorson kjente seg knyttet til. Videre fortsetter vi over Lillebæltsbroen til Fyn. I Odense, Danmarks tredje største by blir det tid til å kjøpe seg lunsj. I denne byen var salmedikteren Thomas Kingo utnevnt som biskop i 1677, og han døde i byen 68 år gammel i 1703. Etter besøket i Kingos Odense fortsetter vi videre over Storebæltsbroen til Sjælland og den lille byen Sorø der salmedikteren og forfatteren Ingemann bodde det meste av livet. Overnatting på Sorø. Middag på hotellet om kvelden.

Frokost Middag
Grundtvigskirken
Grundtvigskirken

Dag 4

Tirsdag 2. juli

Sorø - København

Denne dagen er vi i Grundtvig-land. Vi besøker Udby med hans barndomshjem og -kirke og vi stanser ved graven hans på vei til København. I København besøker vi Vartov, kirken der han var prest til sin død, og Grundtvigskirken, minnekirken som er praktfull, reist under 1. verdenskrig. Overnatting og middag i utkanten av København.

Frokost Middag
Nyhavn København
Nyhavn København

Dag 5

Onsdag 3. juli

København

Vi kjører inn til sentrum av København etter frokost. Her får vi en rundtur med buss i byen. Program i København om formiddagen, evt. fritid på egenhånd. Besøk og lunsj i Sjømannskirken. Båtavgang med DFDS fra København kl 15.00. Middagsbuffet om bord.

Frokost Lunsj Middag
Buss Klaus og Svein Bjarne

Dag 6

Torsdag 4. juli

Oslo – Kristiansand – Stavanger

Vi legger til kai i Oslo kl 10.00. Her møter vi andre Plussreiser-busser som er ute på tur og vi fordeler oss på de to bussene.

Haugesund og Stord: Bussen kjører over Haukeli til Haugesund og videre til Stord. Middagsstopp i Vågslid

Bergen: Tog fra Oslo til Bergen

Vestfold og Telemark, Agder og Stavanger: Bussen kjører E18 langs kysten via Kristiansand til Stavanger. Middagsstopp i Lyngdal.

Frokost Middag
Thomas Kingo ble født i Slangerup nord for København i 1634. Faren var skotte, men moren var dansk. Kingo tok teologisk embetseksamen i 1658, ble huslærer og siden kapellan. I 1668 ble han sogneprest i Slangerup, og i 1677 biskop i Odens på Fyn. I 1674 utkom første del av hans Aandelige Siunge-koor. Annen del kom i 1681. I 1683 befalte kongen at han skulle utarbeide en ny salmebok. Men kort tid etter at første del var utkommet, trakk kongen sin autorisasjon tilbake. Det var en stor skuffelse og økonomisk katastrofe for Kingo. I neste omgang ble han likevel forlegger av salmeboken som utkom i 1699 og som ble kjent som Kingos salmebok. Kingo er barokkens salmedikter. Han skrev en rekke morgen og aftensalmer, men ikke minst ble han påskens salmedikter. Han salmer har vært meget sunget i Norge hvor Kingos salmebok hadde en fremtredende plass helt til Landstads salmebok utkom i 1869. Kingo var gift tre ganger, hadde en rekke stebarn, men ingen egne. Han døde i Odens 68 år gammel i 1703.
Thomas Kingo ble født i Slangerup nord for København i 1634. Faren var skotte, men moren var dansk. Kingo tok teologisk embetseksamen i 1658, ble huslærer og siden kapellan. I 1668 ble han sogneprest i Slangerup, og i 1677 biskop i Odens på Fyn. I 1674 utkom første del av hans Aandelige Siunge-koor. Annen del kom i 1681. I 1683 befalte kongen at han skulle utarbeide en ny salmebok. Men kort tid etter at første del var utkommet, trakk kongen sin autorisasjon tilbake. Det var en stor skuffelse og økonomisk katastrofe for Kingo. I neste omgang ble han likevel forlegger av salmeboken som utkom i 1699 og som ble kjent som Kingos salmebok. Kingo er barokkens salmedikter. Han skrev en rekke morgen og aftensalmer, men ikke minst ble han påskens salmedikter. Han salmer har vært meget sunget i Norge hvor Kingos salmebok hadde en fremtredende plass helt til Landstads salmebok utkom i 1869. Kingo var gift tre ganger, hadde en rekke stebarn, men ingen egne. Han døde i Odens 68 år gammel i 1703.
Nicolai Grundtvig var som Brorson prestesønn. Han ble født i 1783 i Udby sør på Sjælland. Faren hadde store økonomiske problemer. Bare ni år gammel ble Grundtvig sendt til en prest i Jylland som drev skole i prestegården for flere gutter. Her fikk han sin grunnutdanning. I 1798 ble han elev ved latinskolen i Århus, og tre år senere dro han til København der han studerte teologi. Ferdig som prest ble han huslærer på Langeland. Han ble forelsket i husets frue og måtte derfor forlate stillingen, men det hadde vekket ham som romantiker. Siden opplevde han en bibelvekkelse og gikk hardt ut mot opplysningstidens fornuftstro. Han ble hjelpeprest hos faren, men da denne døde, fikk Grundtvig ikke embetet. Han studerte de gamle norrøne skrifter og ble en habil vitenskapsmann, giftet seg og fikk flere sønner. Han ble prest i Præstø og deretter i København, men på grunn av et angrep på en fremtredende teologisk lærer ved universitetet ble han satt under sensur og alle presteembeter ble stengt for ham.
Nicolai Grundtvig var som Brorson prestesønn. Han ble født i 1783 i Udby sør på Sjælland. Faren hadde store økonomiske problemer. Bare ni år gammel ble Grundtvig sendt til en prest i Jylland som drev skole i prestegården for flere gutter. Her fikk han sin grunnutdanning. I 1798 ble han elev ved latinskolen i Århus, og tre år senere dro han til København der han studerte teologi. Ferdig som prest ble han huslærer på Langeland. Han ble forelsket i husets frue og måtte derfor forlate stillingen, men det hadde vekket ham som romantiker. Siden opplevde han en bibelvekkelse og gikk hardt ut mot opplysningstidens fornuftstro. Han ble hjelpeprest hos faren, men da denne døde, fikk Grundtvig ikke embetet. Han studerte de gamle norrøne skrifter og ble en habil vitenskapsmann, giftet seg og fikk flere sønner. Han ble prest i Præstø og deretter i København, men på grunn av et angrep på en fremtredende teologisk lærer ved universitetet ble han satt under sensur og alle presteembeter ble stengt for ham.
Hans Adolph Brorson ble født som den yngste av tre brødre i Randerup i Vest-Jylland ikke langt fra Ribe i 1694. Faren var prest, men døde forgjeldet mens Hans Adolf enda var barn. Huslæreren giftet seg med enken og ble en god far for de tre guttene. Alle tre studerte teologi og ble prester. Men Hans Adolf hadde ingen interesse av teologien og ble bortvist fra studenthjemmet Regensen i København der han bodde. Det gjorde at han tok lang tid om studiet. Broren var blitt grepet av den frembrytende Pietismen, og det gjorde et sterkt inntrykk på Hans Adolf. Han ble vakt og ble omsider prest. Han var først huslærer i Løgumkloster der en av elevene hans ble hans kone. Så ble han prest i Randerup etter stefaren før han kom til Tønder der han ble prest for de dansktalende. Her begynte han å skrive salmer, og her kom hans salmebok «Troens rare klenodie» i 1739. Brorson ble julens og pietismens salmedikter. I 1741 ble han domprost i Ribe og tre år senere biskop. Akkurat da døde hans kone, et hardt slag for ham, men det ble likevel til at han tok imot bispeutnevnelsen. Han giftet seg igjen med søsteren til brorens kone. Han var en meget flittig biskop og slet seg ut i denne oppgaven. Han døde i 1764, og i hans gjemmer fant sønnene hans en rekke salmer som ble utgitt under tittelen «Svanesang». Brorsons salmer har hatt en fremtredende plass i norske salmebøker og vært meget sunget i Norge.
Hans Adolph Brorson ble født som den yngste av tre brødre i Randerup i Vest-Jylland ikke langt fra Ribe i 1694. Faren var prest, men døde forgjeldet mens Hans Adolf enda var barn. Huslæreren giftet seg med enken og ble en god far for de tre guttene. Alle tre studerte teologi og ble prester. Men Hans Adolf hadde ingen interesse av teologien og ble bortvist fra studenthjemmet Regensen i København der han bodde. Det gjorde at han tok lang tid om studiet. Broren var blitt grepet av den frembrytende Pietismen, og det gjorde et sterkt inntrykk på Hans Adolf. Han ble vakt og ble omsider prest. Han var først huslærer i Løgumkloster der en av elevene hans ble hans kone. Så ble han prest i Randerup etter stefaren før han kom til Tønder der han ble prest for de dansktalende. Her begynte han å skrive salmer, og her kom hans salmebok «Troens rare klenodie» i 1739. Brorson ble julens og pietismens salmedikter. I 1741 ble han domprost i Ribe og tre år senere biskop. Akkurat da døde hans kone, et hardt slag for ham, men det ble likevel til at han tok imot bispeutnevnelsen. Han giftet seg igjen med søsteren til brorens kone. Han var en meget flittig biskop og slet seg ut i denne oppgaven. Han døde i 1764, og i hans gjemmer fant sønnene hans en rekke salmer som ble utgitt under tittelen «Svanesang». Brorsons salmer har hatt en fremtredende plass i norske salmebøker og vært meget sunget i Norge.
Bernhard Severin Ingemann ble født i 1789. Han var prestesønn fra Falster og ble tidlig en kjent forfatter. Bare 22 år gammel kom hans første diktsamling. Han utdannet seg som lektor og ble i 1822 ansatt ved Sorø akademi. Her ble han meget interessert i Danmarks middelalderhistorie og skrev en rekke historiske romaner som ble meget populære. Han skrev også en rekke morgen- og aftensanger som komponisten Weyse satte melodi til. De ble svært populære; blant dem er «I østen stiger solen opp» vel den best kjente. Ingemann skrev også en rekke salmer som «Deilig er jorden» og «Til himlene rekker din miskunnhet». Hans gjendiktning av en østerriksk julesalme «Stille nacht» til «Glade jul» er en av våre mest populære julesalmer. Han var gift, men paret fikk ingen barn. Han levde et stille liv og ble ved Sorø akademi hele til sin død i 1862.
Bernhard Severin Ingemann ble født i 1789. Han var prestesønn fra Falster og ble tidlig en kjent forfatter. Bare 22 år gammel kom hans første diktsamling. Han utdannet seg som lektor og ble i 1822 ansatt ved Sorø akademi. Her ble han meget interessert i Danmarks middelalderhistorie og skrev en rekke historiske romaner som ble meget populære. Han skrev også en rekke morgen- og aftensanger som komponisten Weyse satte melodi til. De ble svært populære; blant dem er «I østen stiger solen opp» vel den best kjente. Ingemann skrev også en rekke salmer som «Deilig er jorden» og «Til himlene rekker din miskunnhet». Hans gjendiktning av en østerriksk julesalme «Stille nacht» til «Glade jul» er en av våre mest populære julesalmer. Han var gift, men paret fikk ingen barn. Han levde et stille liv og ble ved Sorø akademi hele til sin død i 1862.
Udby kirke
Udby kirke
Grundtvigs kirke
Grundtvigs kirke

Priser og betingelser

Pris fra 15 550,-

Tillegg for enkeltrom: Kr 2490

Bestill

Prisen inkluderer

 • Bussturen i godt utstyrt turbuss
 • 4 overnattinger i Danmark
 • Ferje Kristiansand – Hirtshals
 • Ferje København – Oslo i innvendige lugarer
 • 5 frokoster
 • 1 lunsj
 • 6 middager
 • Inngangspenger og guidede turer
 • Bompenger og ferjeutgifter

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Drikke til måltidene
 • Forsikringer
 • Enkeltromstillegg
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A

  Avbestillingsregler

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  · Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes kun et gebyr på kr 500,-

  · Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum

  · Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.
  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.
  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.
  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må passet være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

 • Thomas Kingo