Norges største turoperatør i kristen regi

Plussreiser sender mer enn 200 grupper på tur hvert år. Turene går over store deler av verden. Hvert år følger om lag 8000 gjester fra hele landet et eller flere av våre opplegg. Vi er stolt av å kunne tilby kundene mer enn ferie.

Våre turer har stor spennvidde og byr på eksotiske reiser til fjerne himmelstrøk, hjertegripende ferie på misjonsfelt, innholdsrike turer til Israel og Midtøsten, gruppeturer med forkynnere, pilegrimsturer, bussturer til det europeiske skattkammer og mye mer. For mange av våre kunder skreddersyr vi også helt unike opplevelsesturer.

Vi har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Kristiansand. Vi har også salgsrepresentanter andre steder i landet.

Vi eies av Imf Sunnmøre, Indremisjonsforbundet, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap m.fl.

Plussreiser – for et bærekraftig reiseliv

Vårt bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i et ønske om en rettferdig verden. Plussreiser er ferie, men også mye mer. Gjennom vår visjon «Mer enn ferie» arbeider vi for at mennesker skal møtes og bli kjent med nye kulturer.

Som reiselivsbedrift ønsker vi å ta vår del av ansvaret for at FNs bærekraftsmål nås. Dette gjør vi gjennom å:

  • Øke vår kunnskap internt
  • Stille krav til våre leverandører
  • Gi kundene våre mulighet til å velge bærekraftige reiser

Vi anerkjenner turisme og reiseliv som en vital del av arbeidet for å skape en mer rettferdig verden.

Som en sentral del av vår virksomhet er skole- og studieturer. Hvert år sender vi over 2000 elever på turer i Norge og utland. Dette tror vi er et viktig bidrag for økt kulturell forståelse.

Vi tror ikke at veien mot et bærekraftig reiseliv går gjennom å unngå reiser. Fordelene ved reiser generelt oppveier mange av ulempene. Menneskelig utveksling gir økt forståelse og samhandling, som igjen bidrar til å skape et tryggere verdenssamfunn.

Vi vet at turistreiser fører til sysselsetting og lokal verdiskapning på destinasjonen. Derfor streber vi etter å benytte lokale agenter, så nær destinasjonen som mulig. Dette gjør vi for å styrke lokal økonomi, eksempelvis i utviklingsland og på den måten bidra til et mer rettferdig reiseliv.

Vi benytter oss av seriøse aktører som viser god forretningsetikk.

Vi har engasjert en egen bærekraftskoordinator i selskapet som har ansvar for å initiere og følge opp konkrete tiltak som iverksettes.

Våre medarbeidere blir kurset i bærekraft, miljø- og klimatilpasning, med særlig fokus på lokalt klimaavtrykk på reisemålet. Ved kursing øker vi vår kompetanse på klimavennlig transport til/fra destinasjonen og innen destinasjonen, klimavennlig overnatting, servering og opplevelser.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å tenke og agere miljøvennlig gjennom hele reisen.

Vi tilbyr våre gjester klimakompensering av deres reiser gjennom seriøse aktører. Vi støtter også aktivt bistands- og utviklingsprosjekter i tråd med vårt og våre eieres kristne verdigrunnlag.

Vi tilbyr turer med miljøvennlige transportmidler i Norge og arrangerer vandre- og pilegrimsturer. For tilslutning til hovedflyplass anbefaler vi våre kunder, der det er mulig, å benytte buss eller tog.

Våre eiere er kristne misjonsorganisasjoner som driver et bredt bistands- og utviklingsarbeid.

Hovedeierne er Indremisjonsforbundet, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. Overskudd fra vår virksomhet gis som utbytte til disse organisasjonene og videre til deres prosjekter.

Praktisk arbeid med bærekraft
Gjennom vårt medlemskap i hovedorganisasjonen Virke benytter vi oss av bærekraftsverktøyet «Ditt spor». Gjennom den nettbaserte plattformen utforsker, identifiserer og konkretiserer vi tiltak for bærekraft i vår bedrift. Vi er med dette en del av et fellesskap på rundt 25 000 bedrifter og 300 000 ansatte i Norge som ønsker å ta ansvar for en bærekraftig fremtid. Som en liten bedrift kan vi ikke klare dette alene. Vi anerkjenner at vi er avhengig av å stå sammen med andre større aktører.

Konkretiserte mål: Lokal turagenter FNs 17 ulike bærekraftsmål berører alle på en eller annen måte reiselivet. Et eksempel på et bærekraftsmål er nr. 8 som handler om «anstendig arbeid og økonomisk vekst». Delmål 8.9 forteller om at man innen 2030 skal «utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter». Dette har vi konkretisert: «Plussreiser ønsker i enda større grad å samarbeide med så lokale aktører som mulig, i stedet for å kjøpe tjenestene via sentraliserte agenter. Dette tror vi vil styrke det lokale næringslivet og bidra til utviklingene av et mer bærekraftig reiseliv».
Konkretiserte mål: Lokal turagenter FNs 17 ulike bærekraftsmål berører alle på en eller annen måte reiselivet. Et eksempel på et bærekraftsmål er nr. 8 som handler om «anstendig arbeid og økonomisk vekst». Delmål 8.9 forteller om at man innen 2030 skal «utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter». Dette har vi konkretisert: «Plussreiser ønsker i enda større grad å samarbeide med så lokale aktører som mulig, i stedet for å kjøpe tjenestene via sentraliserte agenter. Dette tror vi vil styrke det lokale næringslivet og bidra til utviklingene av et mer bærekraftig reiseliv».
Tekstboks