Generelle vilkår

Generelle vilkår:

PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på  ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og fo