Bilde av reiseleder Bjarne Imenes

Bjarne Imenes

Bjarne Imenes , nå pensjonist, har vært sokneprest i Den norske Kirke i 40 år, og er medlem i Normisjon Skien. Han har gjennom årene vært reise-leder mange ganger til Israel, Hellas/Tyrkia, Egypt, Tyskland, Sveits og Skandinavia. Kirkehistorie med Martin Luther og salmedikterne er i interessefeltet.