Vilkår for personvern

På denne siden kan du bli kjent med hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Vi har som mål å være åpne om vår håndtering av opplysninger du gir oss. Dette er en del av vårt arbeid med å behandle dine personopplysninger i henhold til norsk og europeisk lovgivning. Dersom du skulle ha spørsmål knyttet til teksten her eller tematikken generelt er du velkommen til å ta kontakt med oss.

På denne siden kan du bli kjent med hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Vi har som mål å være åpne om vår håndtering av opplysninger du gir oss. Dette er en del av vårt arbeid med å behandle dine personopplysninger i henhold til norsk og europeisk lovgivning. Dersom du skulle ha spørsmål knyttet til teksten her eller tematikken generelt er du velkommen til å ta kontakt med oss.

På denne siden finner du også egne avsnitt som omhandler digital markedsføring og informasjonskapsler (cookies) på nettsiden og lenke til våre generelle reisevilkår.

Daglig leder Aud Kindervåg Halsne er på vegne av Plussreiser behandlingsansvarlig for selskapets håndtering av personopplysninger.

På alle våre turer, enten de fremgår i vårt reiseprogram eller de er skreddersydd for deg eller din gruppe, vil det kunne påløpe særlige vilkår. Dersom særlige vilkår gjelder vil dette være opplyst på vår nettside, i dertil naturlig markedsmateriell eller i direkte kommunikasjon med deg som kunde.

Når du bestiller en reise på plussreiser.no kommer vi til å behandle dine personopplysninger i henhold til norsk lov for behandling av personopplysninger. Disse reglene kan fra tid til annen kunne bli revidert. Våre til enhver tid gjeldende regler vil være presentert på denne siden.

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også be om forklaring på hvorfor vi samler inn de ulike opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at våre skjema er standardisert. Når du bestiller en reise kan du derfor bli bedt om å oppgi opplysninger som ikke er nødvendige å oppgi for din reise. Dette vil da bli opplyst i informasjonsmateriell tilknyttet turen. Vi ber deg lese nøye gjennom våre generelle vilkår og turens spesielle vilkår før du bestiller en reise.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, legge til eller fjerne deler av teksten i dette dokumentet og andre dokumenter knyttet til personvern. Vi anbefaler deg å lagre et eksemplar av våre generelle og turens spesielle vilkår når du bestiller en reise.

Du godkjenner våre vilkår og gir oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler (cookies) når du fortsetter å bruke denne nettsiden. Dersom du ønsker å bestille en reise, men ikke ønsker å godkjenne våre elektroniske vilkår kan du ta kontakt med oss per telefon eller ved å komme innom et av våre salgskontor. Du vil da samtykke i generelle og turens spesielle vilkår, men unngå å sende personopplysninger elektronisk. Vi vil lagre dine personopplysninger i tråd med norsk lov.

Når du bestiller en reise på nett samtykker du i at vi samler inn og sender dine oppgitte personopplysninger til oss elektronisk. Vi benytter oss av programvaren Travel Wire fra en tredjepart, som da i overføringen kan få tilgang til dine opplysninger. Opplysningene sendes til vår server i Ålesund hvor opplysningene lagres.

Når du bestiller en reise via plussreiser.no vil vi lagre og behandle turens navn og tilhørende opplysninger, ditt unike bestillingsnummer, bestillingsdato, klokkeslett bestillingen ble gjort og de opplysningene du selv oppgir ved inntasting. Dette gjør vi for å kunne bekrefte og effektuere din bestilling.

Vi gir navnelister med aktuelle opplysninger til samarbeidsparter der det er nødvendig. Det kan være, men er ikke begrenset til, ambassader for visumutstedelse, hoteller eller andre samarbeidende aktører i landene vi sender våre gjester til. Vi gir aldri ut flere opplysninger enn det som er nødvendig.

Når du bestiller en reise vil motta en bestillingsbekreftelse fra oss. Du vil senere motta aktuelle reisedokumenter. Din bestilling er ikke gyldig før du har mottatt en bekreftelse fra oss. Dersom du har bestilt en reise og ikke mottatt bekreftelse, enten digitalt, per telefon eller per brev, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å få din bestilling bekreftet.

Vi gir aldri ut dine personopplysninger til andre i ditt reisefølget, men unntak av reiselederne. De plikter å oppbevare opplysningene på en trygg måte, og ikke distribuere dem til andre uten ditt samtykke. De kan likevel handle på selskapets vegne og formidle opplysninger i tråd med betingelsene for personvern nevnt på denne siden. Ved oppstarten av hver tur vil det bli produsert en navneliste som tilgjengeliggjøres for alle som deltar på turen. Denne listen inneholder ingen andre personopplysninger enn fornavn og etternavn. Dersom du motsetter deg å stå på en slik liste må du gi beskjed til oss ved bestilling eller så snart som mulig etter dette.

På vår nettside kan man få tilbud om å bestille forsikring. Her kan man fylle ut et skjema med enkelte personopplysninger. For å sende dette skjemaet må du aktivt samtykke til at informasjonen du oppgir kan brukes til å gi deg tilbud på forsikring. Skjemaet sendes til vår samarbeidspartner, med kopi til oss. Fra januar 2019 er vår samarbeidspartner på forsikring KNIF Trygghet. De er forpliktet til å behandle dine innsendte opplysninger i tråd med norsk lovgivning.

Dersom du er registrert hos oss kan du når som helst be om innsyn i hvordan vi har behandler dine personopplysninger. Vi vil da, kostnadsfritt, gi deg svar innen 30 dager, på hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan disse er brukt eller tenkt brukt. Dersom noen av opplysningene er feilaktige kan du be om å få dem rettet. Du kan også be om å få slettet opplysninger eller supplere dem med aktuelle opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre kunder må lagres i vårt datalagringssystem for å oppfylle kravene satt i bokføringsloven.

Når du bestiller en reise kan du aktivt markere at du ønsker å motta nyhetsbrev per e-post fra oss. Vi vil da benytte din e-postadresse for utsendelse av informasjon eller tilbud. Du kan når som helst melde deg av vårt elektroniske nyhetsbrev. Dersom du ikke markerer for dette vil du ikke motta tilbud på e-post. Vi vil da kun bruke din e-postadresse til utsendelser knyttet til den aktuelle reisen.

Digital markedsføring og cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på plussreiser.no. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at vi skal kunne skape så gode digitale tjenester som mulig. De gir oss en mulighet til å kunne skape et bilde av trafikken på nettsiden vår. Til dette benytter vi Google Analytics. Vi har som mål å bruke informasjonskapsler på en skånsom måte og planlegger med tiden å legge inn muligheten for at du som bruker kan skru av disse direkte på vår nettside. Vi kommer ikke til å bruke disse opplysningene til å identifisere deg som person.

Vi kommuniserer med våre kunder i flere digitale kanaler. Dette kan være, men er ikke begrenset til, Facebook, Instagram, Campaign Monitor (e-post nyhetsbrev), Snapchat, Twitter, Google, Bing, Flickr, Issuu og Pinterest. Alle våre digitale tjenester kan samle inn og bruke opplysninger for å skape en så god tjeneste som mulig. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å se når trafikken til vår nettside kommer fra disse tjenestene. For flere av disse tjenestene har du mulighet for å slette de opplysninger som er lagret om deg. Dette gjelder blant annet Google, hvor dette kan gjøres via "Min aktivitet".

Nettsiden plussreiser.no kan inneholde lenker til eksterne nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller sikkerheten på andre nettsteder. En lenke, eller en anbefaling er ikke en garanti for at andres nettsider er trygge eller behandler dine personopplysninger slik vi gjør.

For å lese våre generell vilkår kan du gå til denne siden. Se også hver enkelt turs presentasjon for særskilte vilkår.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til det du nå har lest.