Den Norske Israelsmisjons turer

Israel Div Jerusalem 5

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet som Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i Stavanger. Det er en kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av "at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret."

7_26_1a7a7ed13e.jpg#asset:46911

Bi bedre kjent med Den Norske Israelsmisjon på deres egne nettsider.