Bilde av reiseleder Per Åge Skretting

Per Åge Skretting

Per Åge Skretting bor på Varhaug på Jæren og er aktivt med i arbeidet på Varhaug Misjonshus, spesielt i ImF- og Israelsmisjonsregi, samt redaktør i Meldingsblad for Varhaug misjonshus. Han er nå pensjonist etter 40 år i Telenor, bl.a. som regionsjef og ansvarlig for noen av Telenors landsdekkende kunder. Han har vært speiderleder på Varhaug i 30 år. Han har mange kontakter i Israel og kjenner landet godt. Han har vært over 25 ganger i Israel, bl.a. som reiseleder og på turer arrangert i samarbeid med Israelsmisjonen, samt i privat regi.