Bilde av reiseleder Olav Magne Tonstad

Olav Magne Tonstad

Olav Magne Tonstad er utdannet sivilagronom og har i over 20 år arbeidet som jord-brukssjef i Hå kommune på Jæren og i andre kommuner i Rogaland. Han har før det arbeidet i flere år som misjonær i Peru og jobbet i flere utviklingsprogram. Han har reist mye og har vært reiseleder på flere turer til Peru, USA og andre land i Sør-Amerika. Han har også vært reiseleder på tur til Israel. Han arbeider nå som takstmann og konsulent for bønder.