Bilde av reiseleder Kjell Ove Hatlem

Kjell Ove Hatlem

Kjell Ove Hatlem (64) er siviløkonom med lang internasjonal erfaring. Som frivillig er han Normisjon sin landsansvarlige for Cuba, og har besøkt landet mer enn 30 ganger siden 2005. Han har bl.a. vært med å starte et KRIK-lignende arbeid på Cuba og Agenda 1 menighetsnettverk som mange evangeliske menigheter på Cuba er med på. De siste årene har han også organisert flere medisinske hjelpesendinger til Cuba, samt containeren med mat, hygieneartikler, brukte klær, sko, sykler m.v. som gikk til fra Bergen til Cuba våren 2023. Han har også jobbet med ulike kommersielle prosjekt i forhold til Cuba.