Temareiser for bestillingsgrupper

Sør-Afrika: Cape Town

Temareiser skreddersys av Plussreiser

Hvert år skaper vi gruppeturer for foreninger, kor, skoler, aviser og nærradioer. Vi er like gode på planlegging av turer for vennegrupper og bibelgrupper som for firma og familier. Vi lager de aller fleste typer turer, enten det er sykkeltur eller elvecruise.

Å arrangere turer kan være tidkrevende. På planleggingsstadiet er det et utall av valg som skal gjøres. Våre reisekonsulenter, som vi også gjerne kaller turskreddere, bruker både faglig kunnskap og kjennskap til markedet for å legge opp best mulig program for deg og din gruppe. Vi får jevnlig oppdatert førstehåndskjennskap til ulike reisemål gjennom våre agenter og ved egne reiser.

For mange er pris et viktig spørsmål. Gjennom om lag 40 år som turoperatør har Plussreiser opparbeidet seg kompetanse og kontaktnett. Som reiseselskap har vi gjennom vårt brede nettverk opparbeidet gode prisavtaler med flyselskap, busselskap, ferjerederi og hotellkjeder både i Norge og utlandet. Det ønsker vi at skal komme deg til fordel.

Dersom dere ønsker det kan vi stille med teknisk reiseleder for deres temareise. Reiseleder vil da ta seg av praktiske gjøremål som innsjekk på hotell, avtaler med restauranter, busselskap osv. Reiselederen vil også ta ansvar ved uforutsette hendelser som for eksempel sykdom. Du som arrangør kan fokusere på opplevelsen og det sosiale fellesskapet i gruppen.

Roma: Colosseum

Hvor går deres temareiser?

Hele verden er vårt arbeidsfelt! Vi har turer i Norge, Norden, Europa, Amerika, Afrika, Australia og Asia. Alle verdensdeler og -hjørner. Vi har dyktige lokalguider i mange av Europas storbyer. Hva med en weekend i London med musikalbesøk eller konsert med Philharmonien i Berlin? Vi har lang erfaring med å lage reiser til europeiske storbyer som Praha, Paris, Krakow, og Athen, men er like gode på sende grupper til Småland, Norfjord og Geilo.

Vi kan lage en gruppeturer og temareiser som passer akkurat for dere. Dere bestemmer selv reisemål og opplegg. Vi i Plussreiser gjør jobben med bestilling, prisforhandling, ordner reisedokumenter, guider, inngangsbilletter – i prinsippet alle detaljer som skal til for en vellykket reise. Vi tar selvsagt også ansvar for oppgjør inn mot de ulike leverandørene. Dere har kun kontakt med «deres» reisekonsulent i Plussreiser – mer trenger du ikke. Plussreiser gjør det som kan oppleves som kompliserte oppgaver enkelt. Vi har lang erfaring med ferdigsydde bestillingsturer. Ta kontakt med oss så kan vi lage til forslag som passer for akkurat deres gruppe.