Shutterstock 751889734 Under 10Mg
Pasjonsspillet
Augsburg

Oberammergau & Pilegrimsvandring
Med Vårt Land til

Avreisedato

21.06.2022

Varighet

7 dager

Pris fra

21 950,-

Fulltegnet

Oberammergau & Pilegrimsvandring

Denne turen byr på en pilegrimsvandring til pasjonsspillene i Oberammergau. Vi skal dessuten besøke Augsburg og sette oss litt inn i Augustana (den lutherske kirkens trosgrunnlag) ble lagt fram på riksdagen i Augsburg for 492 år siden.

Vi tar fly til München og kjører så til Augsburg som blir utgangspunkt for en vandring mot Oberammergau. Vi går til fots til pilegrimskirken Maria Vesperbild et stykke sør for Augsburg. Så kjører vi buss til Bad Kohlgrub og går til fots over fjellet til Oberammergau.

Etter å ha opplevd pasjonsspillet, har vi en dags vandring i Ammerfjellene med storslått utsikt mot Alpene.

Etter vandreturen kjører vi tilbake til Augsburg, hvor vi både skal oppleve den gamle historiske byen med røtter tilbake til romertiden og få en innføring i historien om hvordan den lutherske bekjennelsen ble til. Den ble lagt fram for riksdagen i Augsburg 25. juni 1530, altså på dagen 492 år siden når vi er der. Vi skal besøke Luthermuseet, en kirke som er delt mellom katolikker og lutheranere og Fuggerhaus.

Retur til München og fly hjem.

Vandre-etappene er på mellom 13 og 20 km på grusvei og stier, noe steder ganske bratt nedover. Vi tar også stolheis og svevebane på to strekninger.

Det blir tidebønner og skriftlesning hver dag, og også stille vandring når terreng og program passer til det. Erling Rimehaug vil holde innledninger blant annet om pasjonsspillets bakgrunn i europeisk historie, reformasjonshistorien sett fra Augsburg og om bekjennelsesskriftet Augustana.Turen går i samarbeid med:

Høydepunkter på turen

 • Pasjonsspillet i Oberammergau
 • Pilegrimsvandring i vakre omgivelser
 • Den historiske byen Augsburg
 • Luthermuseet
Last ned brosjyre (.pdf)
Dolomittene 2 Som Vandrer
Augsburg
Augsburg
Kevin Jin 1265264 Unsplash Under 10Mg
Oberammergau
Oberammergau
Oberammergau
Oberammergau
Oberammergau
Oberammergau
Passion Play Theater
Passion Play Theater
Pasjonsspillet
Pasjonsspillet
Last Supper 2
Shutterstock 1165625494 mount puerschling
Ettal
Ettal
Lech
Lech
Martin Luther
Martin Luther
Augsburg
Augsburg
Wanderer 455338 1920

Priser og betingelser

Pris fra 21 950,-

Tillegg for enkeltrom: kr 2.190

Prisen inkluderer

 • Reisen Oslo-München tur/retur*
 • Overnatting med halvpensjon
 • Transport, inngang, guiding og billetter iht. program
 • Tekstbok
 • Reiseledertjenester fra norsk turteam

*Evt. tilslutning fra andre byer tilbys når flyrutene er klare.

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Drikke til måltidene
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Generelle vilkår

  PLUSSREISER sine vilkår er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser av 15.06.2018 (“Pakkereiseloven”) utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet samt Barne- og Familie­departementets sine forskrifter til loven.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 3 måneder før avreise.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding

  Påmelding skjer via vår hjemmeside www.plussreiser.no eller på telefon 70179000

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen dersom den ikke er inkludert i reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,- - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Spesielle vilkår for turer til Pasjonsspillet i Oberammergau 2022

  Betaling og depositum

  Betalingen for turer til Passjonspillet i Oberammergau 2022 skjer i tre deler.

  Depositum 1 på kr 2000 betales ved bestilling.

  Depositum 2 på kr 4000 skal være innbetalt før 1. mai 2021.

  Dersom påmelding skjer etter 1. mai 2021 skal hele depositumet på kr 6000 betales samlet.

  Restbeløpet betales 8 uker før avreise.

  I 2020 og 2021 sendes bekreftelser med depositumsfaktura ut ved påmelding. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2022.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Alle turprisene for Oberammergau 2022 er estimerte priser. Disse prisene ble satt sommeren 2020. Flybilletter og andre transporttjenester for 2022 var da ikke lagt ut for salg. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i flyprisene og valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Vi gjør oppmerksom på at det i 2020 pga Covid-19 er ekstra vanskelig å estimere en turpris for 2022. Vi har derfor tatt utgangspunkt i prisene for tilsvarende turer som skulle gått i 2020 og lagt til en forventet prisoppgang.

  Vi tar på denne bakgrunn forbehold om prisjusteringer frem til våren 2022.

  Avbestilling

  Avbestilling før 1. oktober 2021 vil medfører et gebyr på kr 1000.

  Avbestilling mellom 1.oktober 2021 og 60 dager før avreise vil medføre et gebyr på kr 6000.

  Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager før avreise, kreves 50% av turprisen

  Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

Interesseliste/venteliste

Fyll ut skjemaet under for å sette deg på venteliste for Oberammergau & Pilegrimsvandring (21.06 – 27.06 2022) med Mette og Erling Rimehaug.