Sist oppdatert 13. oktober, kl. 12:10

Informasjon vedrørende coronavirus

Mount Beatitute
Banjas 2
Temareise Jerusalem26

Tur til Israel
Med Evangeliesenteret

Avreisedato

22.10.2019

Varighet

11 dager

Pris fra

19 965,-

Fulltegnet

Tur til Israel

Opplev Israel gjennom Bibelen og i et godt felleskap!

Vårt mål med reisen er at du skal få oppleve dagens Israel og et godt felleskap på tur. Tross mye mostand har folket opplevd vekst og fremgang i nyere tid. Israel er et moderne samfunn i rask utvikling. Denne reisen vil samtidig forsterke din tro på Bibelen og øke din interesse for landet og folkets historie. Det blir samlinger på kveldene med sang og ulike innslag. Du er hjertelig velkommen til å bli med oss til ISRAEL!

Dag 1

Tirsdag 22. oktober: Norge - Israel

Vi reiser med Lufthansa fra Oslo via Frankfurt og lander i Tel Aviv sent om kvelden. Her venter buss og guide som kjører oss til hotellet for overnatting.

Dag 2

Onsdag 23. oktober: Til Tiberias

Vi forlater hotellet ved ti-tiden og kjører langs middelhavet opp til Karmelfjellet og Muchraka hvor profeten Elias hadde sin base. Her-fra har vi en fantastisk utsikt over Harmagedonsletten mot nord og øst, og fin utsikt til Middelhavet i vest. Bussen tar oss over Harmage-donsletten og opp til Nasaret hvor vi gjør et besøk på utsiktspunktet hvor tradisjonen sier at folket ville styrte Jesus utfor stupet (Luk 4). Det er mulig at vi kjøper oss lunsj i Nasaret. Vi fortsetter så videre mot Kana i Galilea hvor vi kan gjø-re et kort stopp før vi setter kur-sen mot Tiberias ved Genesaret-sjøen og vårt hotell Royal Plaza. Frokost og middag inkludert.

Dag 3

Torsdag 24. oktober: Områdene ved Genesaretsjøen

Vårt første besøk i dag er byen Magdala som var en stor og travel fiskelandsby på Jesu tid. Maria Mag-dalena var herfra. Vi fortsetter til Bergprekenstedet før vi kjører til Kapernaum - Jesu egen by. Så over til «hin side» på østsiden av Gene-saretsøjen til kibbutz Ein Gev for lunsj. Petersfisk står på menyen, men det kan også fås andre retter. Deretter kan vi ta et bad i sjøen før vi tar båt tilbake til Tiberias. Frokost, lunsj og middag inkludert.

Dag 4

Fredag 25. oktober: Nordre Israel

Bussen tar oss opp til Naftalifjelle-ne langs den libanesiske grensen. Så kjører vi til Caesarea Filippi for et besøk før vi fortsetter over Hula dalen og opp på Golan til fjellet Ben Tal (ca. 1165m.o.h). Siden kjø-rer vi sørover på Golan til «fredsutsikten» hvor vi har en fan-tastisk utsikt over Genesaretsjøen fra øst. Vi kjører så videre ned Yarmukdalen (Goghopens dal) til-bake til dåpsstedet Yardenit ved Jordanelven hvor det er mulighet for dåp. Deretter kjører vi tilbake til Tiberias. Frokost og middag er inkludert denne dagen.

Dag 5

Lørdag 26. oktober: Til Jerusalem

Vi kjører et stykke ned i Jordanda-len til Sakne hvor vi bader i de var-me kildene. Deretter fortsetter vi ned til Jeriko - «verdens eldste by» for et besøk. Så skal vi videre ned til Dødehavet hvor vi spiser lunsj før det blir tid til å bade. På veien opp til Jerusalem kjører vi gjennom Judaørkenen. Vi skal bo de siste nettene i Vest-Jerusalem på hotell Caesar Premier. Denne dagen er frokost, lunsj og middag inkludert.

Dag 6

Søndag 27. oktober: Jerusalem

Tur i Gamlebyen. Vårt første stopp er ved Betesda dam. Så spaserer vi opp til Gabbata hvor Antoniabor-gen lå, og hvor Jesus ble domfelt av Pilatus. Så fortsetter vi på Via Do-lorosa (lidelsens vei) til Gravkirken. Etter besøket her finner vi et sted hvor vi kan kjøpe lunsj før vi avslut-ter dagen på Sionsberg og Natt-verdssalen. Resten av dagen er til egen disposisjon. Frokost og mid-dag inkludert.

Dag 7

Mandag 28. september: Jerusalem

Vi begynner i Gordons Golgata med den tomme grav kl 09.00. Vi spaserer inn Damaskusporten og ned til Davidsson senter hvor vi får se og høre om hvordan forholdene var på Jesu tid. Så går vi opp til Kla-gemuren og deretter gjennom den Hasmoneiske tunnelen langs vest-muren. Resten av dagen er fri. Av-hengig av når vi får time til å gå gjennom tunnelen er det mulig at vi må stokke litt om på programmet. Frokost og middag inkludert denne dagen.

Dag 8

Tirsdag 29. oktober: Fridag i Jerusalem

Dagen er til fri disposisjon. Reisele-derne kan gi gode råd om hva dere kan gjøre. Frokost og middag er inkludert.

Dag 9

Onsdag 30. oktober: Jerusalem

Vårt første besøk i dag er Oljeber-get hvor vi får se den fantastiske utsikten over Jerusalem og områ-dene rundt. Vi skal så ned til Get-semane. Her har vi fått inngangstid kl 10. Deretter tar bussen oss over til Jerusalem museum hvor vi besøker Jerusalem modellen og hvor vi kan se kopiene av Dødehavsrullene som ble funnet i Qumran i 1947. Siste besøk i dag er Yad Vashem - minnesmerket over de falne jøder under annen verdenskrig. Vi blir så kjørt tilbake til hotellet. Frokost og middag er inkludert.

Dag 10

Torsdag 31. oktober: Fridag i Jerusalem

Dagen er til fri disposisjon. Reisele-derne kan gi gode råd om hva dere kan gjøre. Frokost og middag er inkludert.

Dag 11

Fredag 1. november: Israel - Norge

Formiddagen er fri frem til kl 13. Da henter bussen oss og kjører oss til flyplassen ved Tel Aviv hvor vi må være ca kl 14. Flyavgang med Lufthansa via München.

Sachne
Appelsin1
Carmel Market
Gordens Golgata
Humus Og Falafel 08
Profeten Elias Pa Karmel
Temareise Jerusalem19

Priser og betingelser

Pris fra 19 965,-

Tillegg for enkeltrom: kr. 6.870,-

BOSTEDER
22-23/10 Hotel Prima Link, Petach Tikva
23-26/10 Hotel Royal Plaza, Tiberias
26/10-1/11 Hotel Caesar Premier, Jerusalem
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

Prisen inkluderer

Prisen gjelder ved minimum 35 betalende.

 • Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r
 • Flyskatter nok 2.675 (pr des 18, kan endres)
 • Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise
 • Transport flyplass - hotell - flyplass
 • Opphold på hotell i dobbeltrom
 • Båttur på Genesaretsjøen
 • Lunsj 24 og 26. oktober
 • Frokost og middag alle dager
 • Rundreise ifølge det oppsatte program
 • Inngangspenger til severdigheter
 • Skandinavisktalende guide på hele rundturen
 • Norsk reiseledelse

Prisen inkluderer ikke

 • Tips til guide og sjåfør med USD 69
 • Øvrige måltider og drikke til maten
 • Reiseforsikring (alle må ha)
Flytider
Dato Strekning Avgang kl. Ankomst kl. Flight
22. oktober Oslo - Frankfurt 1300 1505 LH 861
22. oktober Frankfurt - Tel Aviv 1800 2300 LH 690
1. november Tel Aviv - München 1705 2015 LH 689
1. november München - Oslo 2100 2315 LH 2456
 • Betingelser for denne turen

  Denne turen har følgende avbestillingsregler.

  · Avbestilles turen innen 90 dager før avreisedato, belastes et gebyr på kr. 500,- pr person

  · Avbestilles turen mellom 89 dager og 66 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum

  · Avbestilles turen mellom 65 og 45 dager før avreise, kreves 30 % av turprisen

  · Avbestilles turen mellom 44 dager og 31 dager, kreves 50 % av turprisen

  · Avbestilles turen mellom 30 dager og 21 dager, kreves 75 % av turprisen

  · Avbestilles turen mindre enn 20 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

 • Praktisk informasjon

  Vaksiner ved reise til Midtøsten

  Det anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

  Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine.

  Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper
  Våre vanlige rundreiser kategoriseres som Gruppe I, mens vandreturer med overnatting i private hjem kategoriseres som Gruppe II

  GRUPPE I

  Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

  GRUPPE II

  Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

  ( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

  Aktuelle vaksiner

  REISEMÅL

  GRUPPE I

  GRUPPE II

  Jordan, Palestinske områder

  dTP-IPV* Hep A

  dTP-IPV* Hep A (Hep B) (Tyf) (Rab)

  Israel

  dTP-IPV*

  dTP-IPV* Hep A (Tyf) (Rab)

  Forkortelser for aktuelle reisevaksiner
  · dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  · Hep A: Hepatitt A-vaksine
  · Hep B: Hepatitt B-vaksine
  · MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
  · Rab: Rabiesvaksine
  · Tyf: Tyfoidvaksine
  · BCG: Tuberkulosevaksine
  · Influensa: Influensa sesongvaksine

  * Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

  Det anbefales at vaksinasjon av Hepatitt A gjøres ca 4 uker før avreise. Ta kontakt med ditt lokale vaksinasjonskontor hvis du har spørsmål.

  Mer informasjon på: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-midtosten/