Ormen i Syltefjellet foto; Hans-Jacob Dahl
Ormen i Syltefjellet foto; Hans-Jacob Dahl
Foto Hans-Jacob Dahl
Foto Hans-Jacob Dahl

Pilegrimstur Valldalsleden Sylte - Bjorli
Sett deg på venteliste

Avreisedato

05.07.2021

Varighet

5 dager

Pris fra

5 750,-

Fulltegnet

Pilegrimstur Valldalsleden Sylte - Bjorli

Då Olav den Hellige rømte landet vinteren 1028-1029 kom han inn Storfjorden. Han drog skipa sine på land i Valldal og gikk derifra over fjellet til Lesja og Dovre.

Vi skal vandre i Hellig Olavs fotspor og henter fram noen av helgensagnene om ham. Vandringa vil bli omramma av en dagsrytme med keltiske tidebønner og tekstrefleksjoner over noen av Salmene til festreiser fra Bibelen. Vi vil også gå en del i stillhet for å øve oss i å være nær i naturen, oss selv, og Gud.

Gudbrandsjuvet, Foto Øyvind Heen
Gudbrandsjuvet, Foto Øyvind Heen

Dag 1

Mandag 05.07.21 (15 km) Sylte/Valldal – Alstad

Buss fra Moa (Ålesund) til Valldal

Vandringen starter fra fjorden og tettstedet Sylte/Valldal, over Korsbrekka til bautasteinen for Døving Kapell og videre til Gudbrandsjuvet og Alstad. Valldalsleden følger her den såkalte Olavsveien.

Overnatting på Gudbrandsjuvet Camping (Campinghytter)

Middag
Tjønnebu, Foto Tone Drabløs
Tjønnebu, Foto Tone Drabløs

Dag 2

Tirsdag 06.07 (12 km) Gudbrandsjuvet - Tjønnbu

Leden følger Olavsveien gjennom Skjersura til Grønning. Fra Grønning følger leden en gammel sti på sørsiden av elva til Grønningsæter. Videre følger leden Den Norske Turistforenings (DNT) rute opp Steindalen og til Tjønne der vi overnatte i Ålesund Sunnmøre Turistforenings (ÅST) ubetjente hytte Tjønnebu.

Overnatting på Tjønnbu (og Telt)

Frokost Lunsj Middag
Vakkerstølen, Foto Kjetil Fylling
Vakkerstølen, Foto Kjetil Fylling

Dag 3

Onsdag 07.07 (13 km) Tjønnebu - Vakkerstøylen

Leden følger merket DNT rute videre forbi Illstigvatnet og opp til ledens høyeste punkt Børrebottreset på 1180 meter over havet. Herfra går leden ned i Børrebotn og videre ut Ulvådalen til Vakkerstøylen som ligge ved Ulvådalsvannet.

Overnatting på
Vakkerstøylen i ÅST sin selvbetjeningshytte.

Frokost Lunsj Middag
Tjørnane, Foto Signa Tur
Tjørnane, Foto Signa Tur

Dag 4

Torsdag 08.07 (22 km) Vakkerstøylen - Bjorli

Valldalsleden følger merket DNT-rute langs Ulvådalsvatnet til Tunga og videre ned til Kabben hvor det er en gapahuk. (En alternativ rute går fra Vakkerstøylen via Hånådalshaugtjønna og Grovaskarsbotnen og kommer inn igjen på hovedtraseen. Denne ruta går inn til Alteret hvor Olav den Hellige skal ha feiret messe på sin ferd over fjellet.) Fra Kabben følges grusvei langs elva Ulvåa til Brøste. Leden går videre bak Rånåkollen og i Rånå kan en ta av fra leden og følge bilveien ned til Bjorli

Overnatting på
Bjorliheimen hotell

Frokost Lunsj Middag
Rånåkollen Foto: Maria Kampesæter Kleiven
Rånåkollen Foto: Maria Kampesæter Kleiven

Dag 5

Fredag 09.07 Bjorli - Moa

Etter frokost buss tilbake til Moa (Ålesund)

Frokost
Illstigvatnet, Foto SignaTur
Illstigvatnet, Foto SignaTur
Steindalstølen, Foto Signa Tur
Steindalstølen, Foto Signa Tur
Børrebottreset, Foto Signa Tur
Børrebottreset, Foto Signa Tur
Olavskorset, Foto Hans-Jacob Dahl
Olavskorset, Foto Hans-Jacob Dahl
Døving kapell minnestein, foto Creative_Commons
Døving kapell minnestein, foto Creative_Commons
Sylte Kirke, Foto Hans-Jacob Dahl
Sylte Kirke, Foto Hans-Jacob Dahl

Priser og betingelser

Pris fra 5 750,-

Tillegg for enkeltrom: Kr 160 for siste natt på Bjorliheimen. Kun flersengsrom på resten av turen.

Prisen inkluderer

 • Buss Moa - Valldal, Bjorli - Moa
 • 3 Overnatting på Turisthytte(flersengsrom)
 • 1 overnatting på Bjorliheimen
 • frokost, matpakke og middag hver dag.
 • Reiseledertjeneste
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A (Egne Covid-19 regler i 2021)
  Avbestillingsregler

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  Kostnadsfri avmelding dersom turen avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato. (Innbetalt depositum tilbakebetales)

  Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum

  Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.