Shutterstock 2028613154
Shutterstock 1294842754 Røldal kirke
Morgedal

Morgedal - Røldal
Pilegrimstur

Avreisedato

03.07.2023

Morgedal - Røldal

Å gå pilegrimstur til Røldal, er noe folk har gjort helt siden middelalderen, og til langt utpå 1800-tallet. Bare pilegrimsvandring til Nidaros har vært mer populært her i landet. Målet med å gå til Røldal, bygger på en helt spesiell historie. – Historien forteller at på spesielle dager svettet krusifikset i stavkirken i Røldal. Pilegrimene tok da et linklede og tørket av svetten, og la så kledet på et vondt kne, eller på hodet til en syk bestemor, som så ble leget.

Morgedal
Morgedal

Dag 1

Mandag 03. juli

Ankomst Morgedal
Kl. 18.00 Middag på Morgedal Hotell

Overnatting Morgedal hotell

Middag
Shutterstock 373097965

Dag 2

Tirsdag 04. juli

Etappe: Morgedal - Øyfjell
Lengde: 21 km. Relativ hard etappe. Fjell og skogsterreng.

Kl. 07.00 Frokost
Kl. 08.00 Avmarsj fra Morgedal
Kl. 19.00 Ankomst Øyfjell
Kl. 20.00 Middag

Overnatting Morgedal hotell

Starter bratt opp lia i Morgedal, langs vei. Stigninga er på nesten 400 meter. Oppe på heia er det slutt på veien. Terrenget videre er skog og myr med et stykke grusveg midt i. Kupert terreng. Siste delen går langs bygdeveg ned mot Øyfjell. Etappen går gjennom idylliske områder med tjønner og vatn.

Frokost Middag
Åmot
Åmot

Dag 3

Onsdag 05. juli

Etappe: Øyfjell – Åmot
Lengde: 18 km. Lett etappe, en del asfalt

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj
Kl. 16.00 Ankomst Åmot
Ca kl. 19.00 Middag

Overnatting Groven camping

Starten går langs bygdeveien, deretter fylkesvei. Vi tar så av fra denne og går inn i skog og myrterreng. Så ut på fylkesveg igjen. Avstikker fra denne på vei nedover mot Hylland. Kommer ut på fylkesveien og følger denne til riksveg 37 og denne fram til Hyllandsfoss camping, videre langs vei og gang-sykkelsti ned mot Åmot sentrum.

Frokost Middag
Vinjevatn
Vinjevatn

Dag 4

Torsdag 06. juli

Etappe: Åmot - Mjonøy
Lengde: 18 km. Middels hard etappe. Skiftende terreng.

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj
Kl. 16.00 Vinje kirke
Ca kl. 19.00 Ankomst Mjonøy
Kl. 20.00 Pilegrimsmiddag

Overnatting Groven camping

Fra Åmot sentrum til Vinje kirke går en for det aller meste langs den idylliske gamle riksveien frå 1840-åra. Bare små strekninger på E134 fra Vinje kirke går en langs bygdevei i lia ovenfor europaveien. Deretter langs E134 fram til Mjonøy. Den totale stigningen er ikke stor, men Vinje Bakkane kan være relativt tunge å gå.

Frokost Middag
Haukeli
Haukeli

Dag 5

Fredag 07. juli

Etappe: Mjonøy – Haukeli/Edland
Lengde: 23 km. Lett terreng. En del asfalt og grusveier

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj fra Mjonøy
Ca. kl. 14.30 Rastepause Grunge kirke. Omvising.
Kl. 19.00 Middag

Overnatting Vågslidtun hotell

Fra Mjonøy er det stort sett bygdeveier fram til Grungedal. Gjennom Grungedal går veien en del i utmark, men på den gamle riksveien og E134 kan trafikken være stor. Gå på utsiden av autovernet der det er mulig. Mange idylliske steder å hvile og bade.

Frokost Middag
Haukeli
Haukeli

Dag 6

Lørdag 08. juli

Etappe: Haukeli/Edland – Vågslid
Lengde: 19 km. Relativt hard etappe. Skogs- og fjellterreng

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj
Ca kl. 19.00 Middag

Overnatting Vågslidtun hotell

Gjennom Edland går veien langs asfaltvei i flatt terreng. Stigning opp Haukeli for det meste langs vei. Deretter bratt opp lia til Hovsdalen og Haukeli hei. Småkupert hei terreng vider til det går nedover til Vågsli vatnet. Lett vei videre.

Frokost Middag
Shutterstock 1690450480

Dag 7

Søndag 09. juli

Etappe: Vågslid - Ulevå
Lengde: ca. 19 km. Middels hard etappe i fjellterreng

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj
Ca. kl. 19.00 Middag

Overnatting Haukeliseter Fjellstue

Starter ved skianlegget i Tyverli. Bratt i starten. Går opp lia til en møter Våsli grunneigerlags merka løype over fjellet. Følger denne i høgfjellsterreng heilt fram til en er nede ved Ulevåvatnet.

Frokost Middag
Shutterstock 118086229

Dag 8

Mandag 10. juli

Etappe: Ulevå - Svandalsflona
Lengde:15 km. Relativt lett etappe i fjellterreng

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Avmarsj
Ca. kl. 19.00 Middag

Overnatting Haukeliseter Fjellstue

Liten stigning langs Ulevåvatnet. På nordsida går en langs gammel vei. På sørsida følger en det eldgamle faret som blei brukt før veien kom. Bratt stigning opp Dyrskar. Deretter kupert terreng i utmarka fram til Svandalsflona.

Frokost Middag
Røldal kirke
Røldal kirke

Dag 9

Tirsdag 11. juli

Etappe: Svandalsflona - Røldal
Lengde: 12 km. Enkel etappe i skiftende terreng

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.30 Avmarsj
Ca. kl. 14.30 Fremme i Røldal

Det meste av denne etappen går langs vei, både den gamle riksveien fra slutten av 1800-tallet, E134 og den gamle rideveien. Fra Svandalsflona og vestover er det lett terreng. Deretter går veien nedover Austmannlia. Videre er det lett kupert terreng som snart heller nedover til bygda. Siste del fram til kirka går gjennom boligfelt.

Frokost

Priser og betingelser

Pris fra 19 450,-

Tillegg for enkeltrom: 3.700

Bestill

Prisen inkluderer

 • Transport i henhold til programmet
 • 2 overnattinger på Morgedal hotell i dobeltrom
 • 2 overnattinger på Groven camping i 4-sengs rom
 • 2 overnattinger på Vågslidtun hotell i dobbeltrom
 • 2 overnattinger på Haukeliseter fjellstue i 4-sengs rom
 • Frokost, matpakke og middag hver dag
 • Reiseledertjeneste
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A

  Avbestillingsregler

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  · Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes kun et gebyr på kr 500,-

  · Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum

  · Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.
  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.
  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.
  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må passet være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.