Foto Matthias Furrer Ålesund Fhs
Skog 4
Foto Matthias Furrer Ålesund Fhs

Over Dovrefjell til Nidaros
Pilegrimstur

Avreisedato

24.06.2022

Varighet

9 dager

Pris fra

14 950,-

Over Dovrefjell til Nidaros

Pilegrimsvandring har blitt en populær tradisjon på tvers av kirkesamfunn. Kanskje ikke minst på grunn av fellesskapet som oppstår. Vandringene legger ofte til rette for god dialog og kontemplasjon. På turen over Dovrefjell til Nidaros søker vi sammen om nettopp dette. E

En pilegrimsvandring er en unik mulighet for stillhet, så vel som fellesskap i og rundt den gode samtalen. Stillhet eller samtale mens man går, mens man hviler, og over felles måltid med medvandrere - vi har en felles opplevelse av å være på vei - og den veien går vi sammen.

Om vi går i stillhet, i samtale eller sang, vil landskapet åpne opp for nye perspektiver, og gi utsikt til innsikt!

Noe skjer med oss mens vi går, og opplevelsen kan være en vitamininnsprøytning for både for troslivet og for kropp og sjel.

Foto Matthias Furrer Ålesund Fhs
Foto Matthias Furrer Ålesund Fhs

Dag 1

Fredag 24.06 Dombås

Vi ankommer Dombås med buss/tog/bil om ettermiddagen. Overnatting og felles middag om kvelden på Dovregubbens Fjellstue.

Middag
Pilegrimskirka

Dag 2

Lørdag 25.06: (17 km) Furuhaugli - Hjerkinn

Denne etappen er den vakreste strekningen du skal gå. Langs leden kan du se både gravrøyser og fangstgroper mens du beveger deg gjennom natur som har spennende dyreliv og planteliv i rikt monn. Leden passerer flere fjellstuer og turisthytter som egner seg godt for pauser.

Vi besøker Eystein Pilegrimskirke på Hjerkin før bussen vår tar oss til Skifer hotell på Oppdal for overnatting og middag.

Frokost Lunsj Middag
Dovre3

Dag 3

Søndag 26.06: (11,8 km) Hjerkinn - Kongsvold

Underveis fra Hjerkinn til Kongsvold. har du utsikt mot både Snøhetta og Rondane, og sjansen for å se moskus er også til stede. Vi stopper på Kongsvoll og ser på fjellhagen. Fra Porten så går vi ned til Eg for transport til Oppdal, overnatting og middag på Skifer hotell (Oppdal).

Frokost Lunsj Middag
Meslo Herberge Skilt2 1

Dag 4

Mandag 27.06: (15 km) Havdal gjestegård - Stamnan

Bussen kjører oss til Havdal gjestegård, der følger oss leden ned mot Berkåk for så å følge RV 700 ned til avkjørsel mot Eggan gård (ca 1,5 km) her finner du et skilt som viser veien til Pilegrimsleden. Dagens etappe går gjennom skog og mark.

Overnatting og middag på Meslo herberge (vi bor på et levende gårdsherberge).

Frokost Lunsj Middag
Segard hoel

Dag 5

Tirsdag 28.06: (22,3 km) Stamnan - Hol

Denne etappen begynner med en stigning, før du trer inn i jordbrukslandskapet og stien som tar deg fram til Rennebu kirke og Gammelbua pilegrimsinfo. Ved kirka markeres 100-kilometersmerket, som er det siste punktet du kan koble deg på leden hvis du ønsker å kvalifisere til Olavsbrevet. Leden videre tar deg forbi gamle storgårder og flere trønderlån. På veien kan du stoppe på gården Ry. Her er det kafe for pilegrimer. Vi går videre til du kommer fram til Segard Hoel, hvor middagen står klar.

Frokost Lunsj Middag
61 km

Dag 6

Onsdag 29.06: (25 km) Hol - Gammelgruva i Løkken Verk

Dette er en lang og innholdsrik etappe, med flere kulturminner, kirker og husmannsplasser tett på leden, og to gode stigninger før du kommer fram. Meldal bygdemuseum og Gammelgruva i Løkken Verk forteller spennene 1600 talls-historie, og det er i hele tatt mye historie å oppsøke på denne etappen

Vi kjører buss til Orkdal for middag og overnatting på Bårdshaug Herregård.

Frokost Lunsj Middag
Skog 5

Dag 7

Torsdag 30.06: (22 km) Gammelgruva i Løkken Verk- Skaun

Vi tar bussen tilbake til Gammelgruva i Løkken Verk
for å starte vider på turen.

Veien videre til Skaun går i stor grad gjennom barskog og over grønne beitemarker, på tydelige og gode stier. Midtveis i etappen må du en periode gå gjennom myraktig underlag, hvor du kan bli noe våt på beina. Etter hvert kommer du igjen inn på stier og veier med fast grunn, som tar deg fram til Skaun.

Vi tar også i dag bussen tilbake til Orkdal for middag og overnatting på Bårdshaug Herregård.

Frokost Lunsj Middag
Robåt

Dag 8

Fredag 01.07: (18 km) Skaun - Øysand

Den nest siste etappen på veien mot Nidarosdomen går mye i og forbi åkerlandskap, i det historiske landskapet fra Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. Du får også vakker utsikt over Skaun, før leden går ned mot elvedeltaet hvor Gaula møter Trondheimsfjorden.

Vi blir rodd over fjorden til Sundet gård for middag, så tar bussen oss videre til Scandic Lerkandal for overnatting.

Frokost Lunsj Middag
0 km

Dag 9

Lørdag 02.07: (20,9 km) Øysand - Trondheim

Den siste etappen går gjennom frodig kultur- og jordbrukslandskap, gjennom den populære Bymarka og nedover bydelene Byåsen og Sverresborg. En gammel husmannsplass, den kjente Kongesteinen og severdigheter som Granåsen Skisenter og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er steder du passerer underveis før du når pilegrimsmålet Nidarosdomen.

Bussen går tilbake fra Trondheim til Dombås om ettermiddagen og de som ønsker kan følge bussen tilbake.

Frokost Lunsj
101 km
Dovre 1
Erhard 2
Erhard
Gammal bil
Gammal hytte
Gammalt tun
Skaun kirke
Skog 7
Sundet gård
Vårstigen 1
Rennebu kirke 2

Priser og betingelser

Pris fra 14 950,-

Tillegg for enkeltrom: Kr 2690*

*Mulig med enkeltrom på Dovregubben, Oppdal, Bårdshaug gjestegård og Scandic Lerkendal. Flersengsrom resten av turen

** Kun flersengsrom på Melso herberg og Segard Hoel.

Bestill

Prisen inkluderer

 • 8 overnattinger i Dobbeltrom/flersengsrom med halvpensjon(frokost og middag)**
 • Nistepakke
 • Bagasjetransport
 • Reiseledertjenester

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Transport til Dombås og fra Trondheim
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A

  Avbestillingsregler

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  · Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes kun et gebyr på kr 500,-

  · Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum

  · Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må passet være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.