Sist oppdatert 27. september, kl. 16:47

Informasjon vedrørende coronavirus

Sjomannskirken Paris
Pasjonsspillet
Anthony Delanoix 17551 Unsplash

Oberammergau
Med Sjømannskirken til

Avreisedato

07.06.2022

Varighet

9 dager

Pris fra

23 450,-

Oberammergau

Bli med Sjømannskirken på tur til Pasjonsspillet i Oberammergau og på tur gjennom Vest-Europa med besøk i kirkene våre.

Sjømannskirken inviterer på tur til Pasjonsspillet i Oberammergau.

Vi flyr fra Norge til München hvor vi har en overnatting og forbereder oss til spillet. Neste dag går ferden videre sørover til Oberammergauområdet. Det blir besøk i hoppbakken Garmisch Partenkirchen og Ludvig 2. sitt slott, Linderhof før vi finner hotellet vårt. Vi skal bo i to netter i en av de små byene i området rundt Oberammergau (Overnattingssted er ikke klart ennå). På spilldagen kjører vi inn til selve byen i god tid før spillet starter. Vi får tid til å rusle litt rundt i gatene og kjøpe lunsj på egenhånd før vi finner plassene i amfiet. Forestillingen starter kl 14.30 og slutter ca kl 22.30. Middagspause midtveis i spillet.

Neste dag setter vi kursen nord-vestover. Vi kjører forbi Bodensjøen og krysser grensen til Frankrike. Overnatting i Strasbourg. Vi kjører videre vestover til landets hovedstad Paris. Her blir det to overnattinger. Det blir guidet rundtur i byen samt tid på egenhånd. I tillegg skal vi selvfølgelig besøke Sjømannskirken i byen.

Etter oppholdet i Paris fortsetter vi til nok en spennende storby, EU-hovedstaden Brüssel. Vi får litt tid til å gjøre oss kjent i denne byen også før det om kvelden blir middag i Sjømannskirken.

Neste dag skal vi bli bedre kjent med Sjømannskirkens arbeid i Belgia og Nederland, blant annet arbeidet blant sjøfolk.

Turavslutning, middag og overnatting på et hotell utenfor Amsterdam. Hjemreise til Norge med fly fra Amsterdam neste dag.

Høydepunkter på turen

 • Pasjonsspillet i Oberammergau
 • Besøk i flere sjømannskirker
 • Paris
 • Brüssel
 • Rotterdam
Last ned brosjyre (.pdf)

Passion Play Theater
Passion Play Theater
Pasjonsspillet
Pasjonsspillet
Pilatushaus i Oberammergau
Pilatushaus i Oberammergau
Pilatushaus i Oberammergau
Pilatushaus i Oberammergau
Sjømannskirkene i Belgia
Sjømannskirkene i Belgia
Paris
Paris
Siene i Paris
Siene i Paris
Strasbourg
Strasbourg
Hoppbakkene i Garmisch Partenkirchen
Hoppbakkene i Garmisch Partenkirchen

Priser og betingelser

Pris fra 23 450,-

Tillegg for enkeltrom: 4000

Rabatt for Sjømannskirkens medlemmer kr 700 (gi beskjed ved påmelding)

Bestill

Prisen inkluderer

 • Fly Oslo - München og Amsterdam - Oslo
 • Overnatting med halvpensjon
 • Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
 • Tekstbok på norsk
 • Reiseledertjenester fra norsk turteam

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Tips
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Generelle vilkår

  PLUSSREISER sine vilkår er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser av 15.06.2018 (“Pakkereiseloven”) utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet samt Barne- og Familie­departementets sine forskrifter til loven.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 3 måneder før avreise.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding

  Påmelding skjer via vår hjemmeside www.plussreiser.no eller på telefon 70179000

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen dersom den ikke er inkludert i reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,- - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Spesielle vilkår for turer til Pasjonsspillet i Oberammergau 2022

  Betaling og depositum

  Betalingen for turer til Passjonspillet i Oberammergau 2022 skjer i tre deler.

  Depositum 1 på kr 2000 betales ved bestilling.

  Depositum 2 på kr 4000 skal være innbetalt før 1. mai 2021.

  Dersom påmelding skjer etter 1. mai 2021 skal hele depositumet på kr 6000 betales samlet.

  Restbeløpet betales 8 uker før avreise.

  I 2020 og 2021 sendes bekreftelser med depositumsfaktura ut ved påmelding. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2022.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Alle turprisene for Oberammergau 2022 er estimerte priser. Disse prisene ble satt sommeren 2020. Flybilletter og andre transporttjenester for 2022 var da ikke lagt ut for salg. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i flyprisene og valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Vi gjør oppmerksom på at det i 2020 pga Covid-19 er ekstra vanskelig å estimere en turpris for 2022. Vi har derfor tatt utgangspunkt i prisene for tilsvarende turer som skulle gått i 2020 og lagt til en forventet prisoppgang.

  Vi tar på denne bakgrunn forbehold om prisjusteringer frem til våren 2022.

  Avbestilling

  Avbestilling før 1. oktober 2021 vil medfører et gebyr på kr 1000.

  Avbestilling mellom 1.oktober 2021 og 60 dager før avreise vil medføre et gebyr på kr 6000.

  Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager før avreise, kreves 50% av turprisen

  Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.