Schloss Belvedere i Wien
Pasjonsspillet
Salzburg

München, Salzburg og Wien
Oberammergau 2022 &

Avreisedato

22.05.2022

Varighet

8 dager

Pris fra

22 750,-

Få plasser igjen

München, Salzburg og Wien

Kultur, natur, historie og storbyer kombinert med pasjonsspillet i Oberammergau.

Denne turen arrangeres i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon. Vi flyr fra Norge til München. Her skal vi ha en overnatting i utkanten av byen. I München skal vi blant annet besøke konsentrasjonsleiren Dachau, og holocaustmuseet. Turen går så sørover mot Oberammergau. To overnatting i ett av de små tettstedene like ved Oberammergau. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før forestillingen starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag drar vi videre til Salzburg, der vi tilbringer de to neste nettene. På veien blir det et besøk ved Hitlers ørnerede på toppen av fjellet Kehlstein 1835 meter over havet. Etter oppholdet i Mozarts fødeby fortsetter turen videre østover mot Wien hvor vi skal bo de siste to nettene. Underveis mellom de to byene blir det et flott minicruise på Donau, fra Melk til Krems. I Wien vil vi bl.a. besøke Stephansdomen, Belvedere og Schönbrunn slott, og vandre i det jødiske kvarter. En konsert i Europas fremste musikkby hører selvsagt med. Etter to netter i habsburgernes hovedstad flyr vi tilbake til Norge igjen.

Turen går i samarbeid med :

Høydepunkter på turen

 • Pasjonsspillet i Oberammergau
 • Bayerns hovedstad München
 • Konsentrasjonsleiren Dachau
 • Hitlers ørneredet, Kehlsteinhaus
 • Minicruise på Donau
 • Kulturbyene Salzburg og Wien
Last ned brosjyre (.pdf)
Dachau
Dachau
München
München
Oberammergau
Oberammergau
Passion Play Theater
Passion Play Theater
Pasjonsspillet
Pasjonsspillet
Pasjonsspillet
Pasjonsspillet
Kehlsteinhaus, Ørneredet
Kehlsteinhaus, Ørneredet
Utsikt over Salzburg
Utsikt over Salzburg
Salzburg
Salzburg
Mirabell Garden i Salzburg
Mirabell Garden i Salzburg
Donau
Donau
Schönbrunn
Schönbrunn
Schönbrunn
Schönbrunn
Hundertwasser
Hundertwasser
Wien
Wien

Priser og betingelser

Pris fra 22 750,-

Tillegg for enkeltrom: kr 2.500

Eventuell tilslutning fra andre byer tilbys når flyrutene er klare.

Bestill

Prisen inkluderer

 • Reisen Oslo - München og Wien - Oslo
 • Overnatting med halvpensjon
 • Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
 • Tekstbok
 • Reiseledertjenester fra norsk turteam

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Tips
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Generelle vilkår

  PLUSSREISER sine vilkår er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser av 15.06.2018 (“Pakkereiseloven”) utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet samt Barne- og Familie­departementets sine forskrifter til loven.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 3 måneder før avreise.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding

  Påmelding skjer via vår hjemmeside www.plussreiser.no eller på telefon 70179000

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen dersom den ikke er inkludert i reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,- - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Spesielle vilkår for turer til Pasjonsspillet i Oberammergau 2022

  Betaling og depositum

  Betalingen for turer til Passjonspillet i Oberammergau 2022 skjer i tre deler.

  Depositum 1 på kr 2000 betales ved bestilling.

  Depositum 2 på kr 4000 skal være innbetalt før 1. mai 2021.

  Dersom påmelding skjer etter 1. mai 2021 skal hele depositumet på kr 6000 betales samlet.

  Restbeløpet betales 8 uker før avreise.

  I 2020 og 2021 sendes bekreftelser med depositumsfaktura ut ved påmelding. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2022.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Alle turprisene for Oberammergau 2022 er estimerte priser. Disse prisene ble satt sommeren 2020. Flybilletter og andre transporttjenester for 2022 var da ikke lagt ut for salg. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i flyprisene og valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Vi gjør oppmerksom på at det i 2020 pga Covid-19 er ekstra vanskelig å estimere en turpris for 2022. Vi har derfor tatt utgangspunkt i prisene for tilsvarende turer som skulle gått i 2020 og lagt til en forventet prisoppgang.

  Vi tar på denne bakgrunn forbehold om prisjusteringer frem til våren 2022.

  Avbestilling

  Avbestilling før 1. oktober 2021 vil medfører et gebyr på kr 1000.

  Avbestilling mellom 1.oktober 2021 og 60 dager før avreise vil medføre et gebyr på kr 6000.

  Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager før avreise, kreves 50% av turprisen

  Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.