Utstein kloster hotell 2021 sxpzus
Utstein kloster shutterstock 429125953

Mosterøy i Ryfylke
Dagstur

Avreisedato

03.06.2023

Varighet

1 dager

Pris fra

1 500,-

Mosterøy i Ryfylke

Historien om båten Restauration, besøk på Utstein kloster, god mat, andakt, sang og musikk. Alt ligger til godt rette for en trivelig og sosial forsommerdag

Program

Buss fra Stord via Haugesund til Mosterøy med Klaus Muff og Svein Bjarne Aase som reiseledere.

Buss fra Egersund over Jæren til Sandnes og Stavanger og videre til Mosterøy med Aud og Johan Halsne som reiseledere.

Vi kjører til Utstein Kloster Hotell. Her skal vi høre historien om Restauration, den første båten med utvandrere fra Stavanger til Amerika. Restauration ligger ved kaien rett utenfor hotellet.

Brit Idsøe kommer og forteller den spennende historien om de vel 50 personene som utvandret 4. juni i 1825 fra Stavanger, og ankom New York tre måneder senere den 9. oktober.

På hotellet får vi servert dagens lunsj.

Etter lunsjen kjører vi videre til Utstein Kloster, som ligger på Klosterøy. Klosteret ble bygd i 1260 og er landets eneste bevarte klosteranlegg fra middelalderen.

Vi får bakverk og kaffi fra Utsyn Misjonsenter til å kose oss med i klosterhagen , dersom det er fint ver. Ellers tar vi kaffimaten innendørs.

Etter besøket i klosteret setter vi kursen hjemover igjen.

Wenche Lunde blir med oss denne dagen og holder en andakt. Vi vil også få sang og musikkinslag.

Bussrute fra Egersund:

 • Gruset Egersund 08:40
 • Hellvik 08:55
 • Vigrestad Buss 09:15
 • Varhaug Eiksenteret 09:25
 • Nærbø Busslomme v/ nye Rema1000 09:35
 • Bryne Shell 09:50
 • Kleppekrossen 10:00
 • Ruten Sandnes 10:15
 • Stavanger busstasjon 10:35

Påstigning underveis etter avtale

Bussrute fra Stord

 • Leirvik 08:15Føyno 08:30
 • Haukås (Sveio) 08:55
 • Haugesund, Flotmyr 09:20
 • Norheim terminalen 09:30
 • Håvik 09:50
 • Ferge fra Arsvågen 10:30

Påstigning underveis etter avtale.

Ulstein Kloster
Restauration
Fjølay fyr shutterstock 2027431622
 • Betingelser for denne turen

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  Ved avbestilling innen 1 uke før turen belastes kun et gebyr på kr 300,-

  Ved avbestilling mindre enn 1 uke før turen, eller ved manglende frammøte kreves 100% av turprisen

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris.

  PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018 PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor. Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.