Kamerun Deltakere Tropemedisinsk Kurs 2011
Kamerun Lege

Hôpital Protestant Ngaoundéré, emnekurs ved distriktsykehus i Kamerun
Godkjent emnekurs på 30 (32) timer i trope-og reisemedisin for allmenn-, samfunnsmedisin og barnemedisin

Avreisedato

28.09.2017

Varighet

11 dager

Pris fra

25 900,-

Fulltegnet

Hôpital Protestant Ngaoundéré, emnekurs ved distriktsykehus i Kamerun

Få kunnskap om de viktigste forekommende diagnoser i en afrikansk medisinsk hverdag, hos hjemvendte trope-reisende, og slik kunne gi reiserådgiving til andre. Daglig visitt på lokalsykehus, kasuistikk presentasjoner, gruppearbeid, mikroskopering og litt grunnleggende teori.

Fagkurs

Målsetning med kurset: Etter gjennomført kurs forventes deltakerne å kunne delta i en medisinsk eller pediatrisk faglig diskusjon ved visitt i en vanlig afrikansk sykehus-hverdag om de vanligste diagnoser, differensialdiagnoser og litt om bakenforliggende årsaker. De vil kunne gjøre seg opp en formening om de vanligste forekommende diagnoser hos hjemvendte reisende fra tropene, og slik kunne gi reise-rådgivning til andre.

Innhold: Daglig visitt på lokalsykehus veiledet av lokale leger i samarbeid med norske spesialister. Kaustikk gjennomgang, gruppearbeid, mikroskopering og teoretisk gjennomgang av de viktigste områdene innen u-land/tropemedisin.

Godkjent som:

- valgfrie kurstimer til spesialiteten i samfunnsmedisin: 32 timer.

- valgfrie kurstimer til spesialiteten i barnesykdommer: 32 timer.

- emnekurs til spesialiteten i allmennmedisin: 30 timer.

- valgfrie kurstimer 2 timer.

Kurset er godkjent som tellende kurs til spesialisering og videreutdanning i infeksjonsmedisin med 32 timer.

Kurset er godkjent av fond 2 og det gis refusjon på 20 000,- for spes. I allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset er søkt godkjent også for refusjon fra fond 3, men svar foreligger ikke enda. Kunngjøres umiddelbart når svar foreligger. Leger fra andre relevante spesialiteter er også velkommen.

Kursledelse/ forelesere: Rogaland legeforening i samarbeid med lokale leger ved Hopital protestant Ngaoundéré. Spes. i allmenn- og samfunnsmedisin Hans Petter

Torvik og Rolf Bergseth er kursledere. Begge med flere års arbeid i Afrika. Overlege/pediater Gunn Aadland og overlege/infeksjonsmedisiner Phd. Aase Berg, begge med mange år med ulandsmedisin er forelesere sammen med lokale leger.

Kurssted: Hopital protestant, Ngaoundéré, Kamerun

Det protestantiske sykehuset i Ngaoundéré i Kamerun ble startet og har vært drevet i mange år av norske og amerikanske misjonærer. Sykehuset er en del av den offentlige helsetjenesten i Kamerun og godkjent som lokalsykehus, men drives nå av den kamerunske kirken som et privatsykehus med støtte fra staten til mellom annet kontroll av Aids og tuberkulosepasienter. Sykehuset har om lag 200 senger med avdelinger for barn, indremedisin, kirurgisk/gynekologi, urologi, fødende, tuberkulose og lindrende medisin. Man har tilgang til røntgen, laboratorium og stor poliklinikk. Sykehuset har 1. halvår 2016 litt over 3821 innleggelser, knappe 10 000 konsultasjoner, 1286 fødsler og 6085 HIV positive kom til kontroll og oppfølging av behandling. Knappe 40% av innleggelsene er pga malaria i alle former og infeksjonssykdommer. Øye- og tannklinikk på samme området. Lepraklinikk ligger 8 mil unna. Det finnes også mange distriktsklinikker, det er mulig å besøke en av de under kurset.

Detaljert program og litteraturliste for kursdagene bli sendt ut til deltakerne i god tid før avreise. Likeså alle detaljer omkring visum, reisen og oppholdet ellers.

Kursarrangør: Rogaland Legeforening.

Boforhold
I kursuken bor alle i eneboliger eller i rekkehus på misjonsstasjonen i Ngaoundéré. 3-5 i boenhetene avhengig av størrelse og romforhold. Misjonsstasjonen i Ngaoundéré er den største misjonsstasjonen i Vest – Afrika. Her er det kurslokaler, fotballbane og boliger. Kirkens hovedkvarter og Millennium kirken ligger like ved. Under resten av oppholdet benytter vi oss av hoteller av middels til god standard.

Sosialt-/ledsagerprogram
Under fagkurset blir det sosialt program på kveldstid med frivillig deltakelse. Før kurset starter får alle muligheten for å gjøre seg kjent med misjonsstasjonen, sykehuset, misjonærene, presentasjon av NMS sitt arbeid i Kamerun, statens sykehus og besøk på byen/marked. På kveldene under kurset blir det konserter, afrikansk mat, kollegamiddag, foredrag etc.

Det blir eget ledsagerprogram under fagkurset med besøk på skoler og institusjoner, landsbybesøk, besøk på marked, fjelltur, innblikk i kirkens diakonale arbeid etc. Programmet kan tilpasses deltakernes interesser. Ledsager utfluktene betales på stedet.

Det vil bli et eget program for ledsagere. Ledsager utfluktene betales på stedet.

Ferietur
Etter endt kurs vil det være mulighet til å bli litt mer kjent med Kamerun. I løpet av feriedagene vil vi besøke turistattraksjoner rundt Ngaoundéré før turen går videre sørover til Tibati og en av de eldste byene i Kamerun, byen Foumban.
Pris pr. pers. kr fra 2 500,- (ikke refusjon fra Legeforeningen).
For de som skal delta på ferieturen, så går returen til Norge fra Yaounde 11. oktober kl. 19.40 med ankomst Stavanger 12. oktober kl. 13.05.

Kamerun
Kamerun er et av de mest varierte landene på det afrikanske kontinentet - kulturelt, geografisk og språklig; vi kaller det gjerne et Afrika i miniatyr. Landet ligger tett ved ekvator og har et tropisk klima. Mens landet i sør er dekket av regnskog, ligger det nordlige Kamerun på et platå mellom 900 og 1300 meter over havet. Temperaturen svinger lite i landet som helhet og ligger i hovedsak mellom 25 og 35°C.

Kamerun er i randsonen til et urolig område i de vestlige/sentrale delene av Afrika. Kurset skal være i Ngaoundéré, litt nord for midten av Kamerun. Urolighetene i Kamerun har vært i Extreme Nord på grensene til Nigeria, som er over 500km fra Ngaoundéré. Vi har norske misjonærer og lokale samarbeidspartnere i Ngaoundéré by og et godt tillitsfullt forhold til landets myndigheter. Endringer i sikkerhets-situasjonen vil umiddelbart bli kommunisert til våre samarbeidspartnere. Vi følger alltid UD sine reiseråd, som ikke har hatt noen restriksjoner på reiser til Ngaoundéré eller nærområdene.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) startet arbeid i Kamerun i 1925. NMS sin rolle i dag er å være partner og medvandrer for Den Evangelisk lutherske kirke (EELC). EELC driver tre sykehus, en tannklinikk og en rekke større og mindre helsesentre, som sammen med det statlige helsetilbudet danner hjørnesteinene for helsearbeidet i denne delen av landet. Disse faktorene er med på å gjøre Kamerun til et ypperlig sted for et kurs i tropemedisin.

Dag 1

Torsdag 28. september Stavanger - Yaounde

Avreise fra Stavanger med fly bytte i København og Brussel. Ankomst Yaounde sent på ettermiddagen. Vår sjåfør møter oss på flyplassen og kjører oss til hotellet. Overnatting på hotell i Yaounde.

Dag 2

Fredag 29. september Yaounde - Ngaoundéré

Vi flyr nordover til Ngaoundéré. Våre sjåfører kjører oss til misjonssenteret som blir vår base mens vi er i Ngaoundéré. Velkomstsamling på senteret. Overnatting på misjonssenteret til NMS i Ngaoundéré.

Dag 3

Lørdag 30. september - Ngaoundéré

Dagen i Ngaoundéré og første dag for emnekurset i trope-og reisemedisin.

Dag 4

Søndag 01. oktober - Ngaoundéré

Dagen i Ngaoundéré, sightseeing og vi besøker blant annet lamidoen (byhøvdingen) og ranch Ngaoundeba. Overnatting på misjonssenteret.

Dag 5

Mandag 02. oktober - Ngaoundéré

Emnekurset i trope-og reisemedisin.

Dag 6

Tirsdag 03. oktober - Ngaoundéré

Emnekurset i trope-og reisemedisin.

Dag 7

Onsdag 04. oktober - Ngaoundéré

Emnekurset i trope-og reisemedisin.

Dag 8

Torsdag 05. oktober - Ngaoundéré

Emnekurset i trope-og reisemedisin.
På kvelden arrangeres det "soriaée gastronomique" en festmiddag og litt underholdning.

Dag 9

Fredag 06. oktober - Ngaoundéré - Yaounde eller Ngaoundéré - Tibati

De som skal returnerer til Norge rett etter endt emnekurs flyr tilbake til Yaounde, hvor de overnatter på hotell i Yaounde. En hel dag i Yaounde by før flyet går tilbake til Norge på kvelden 07. oktober

De som skal delta på ferie turen reiser med buss sørover til Tibati. Overnatting på hotell i Tibati.

Dag 10

Lørdag 07. oktober Tibati - Foumban

Turen går videre til byen Foumban, på veien besøker vi et sykehus i Bankim. Overnatting på hotell i Foumban.

Dag 11

Søndag 08. oktober - Foumban

Dagen i Foumban. Sightseeing i Foumban, vi besøker byens museum, moskeen, markedet og lokale håndværkere. Byen er kjent for sin dyktige treskjærere og smeder. Overnatting på hotell i Foumban.

Dag 12

Mandag 09. oktober - Foumban - Kribi

Dagens mål er det flotte stedet Kribi som ligger ute ved kysten. Overnatting på hotell i Kribi.

Dag 13

Tirsdag 10. oktober - Kribi

Dagen på stranden, med muligheter til ulike utflukter. Overnatting på hotell i Kribi.

Dag 14

Onsdag 11. oktober - Kribi - Yaounde - Norge

Vi forlater kysten og kjører tilbake til Yaounde. På kvelden setter vi oss på flyet og flyr tilbake til Norge.

Kamerun Sykehus
Kamerun Barn I Kuvose
Kamerun Tellofossen
Kamerun 2 Barn Som Skriver

Priser og betingelser

Pris fra 25 900,-

Tillegg for enkeltrom: 2 500,- (på forespørsel, begrenset antall)

NB! Standard på bolig, transport og annet

Når du reiser til Kamerun er det viktig å være innstilt på at du ikke kommer til et land som er godt tilrettelagt for turisme. Vi er i Afrika og at vi vel kan planlegge, men det er ikke alltid ting blir akkurat slik som vi hadde forestilt oss. Det vil for eksempel noen steder gi seg utslag i enkel bostandard. Transport-etapper kan være fysisk anstrengende på tildels svært dårlige veier. Standarden på restauranter og andre serviceinstitusjoner kan variere mye. Uforutsette ting kan skje med programmet, noe som kan føre til venting eller omorganisering.

Prisen inkluderer

Reisen tur/retur - Stavanger - Ngaoundéré (mulig å reise fra andre byer).
Flyskatter
All felles transport i Kamerun.
Overnatting i dobbeltrom og full pensjon.
Lokalkjent norsk reiseleder.

Prisen inkluderer ikke

Vaksiner.
Reiseforsikring
Visum.
Ferieturen.
Drikke.
Tips.
Kursavgiften på 7 000** (fradragsberettiget for næringsdrivende).

* Forbehold om mindre justeringer som følge av avgiftsendringer, valutaendringer og/eller transportkostnader.

** Forbehold om endring av satser.