Sist oppdatert 26. mars, kl. 16:57

Informasjon vedrørende coronavirus

Temareise Jerusalem21

Pilegrimsvandring og rundreise
I Jesu fotspor

Avreisedato

20.05.2017

Varighet

8 dager

Pris fra

17 770,-

Fulltegnet

Pilegrimsvandring og rundreise

Pilegrimsvandring i Galiea og i Jerusalem

Dette blir ein tur prega av friluftsliv og bibelhistorie. Me vil bokstavleg talt vandra i Jesu fotspor i Galilea og i Jerusalem. Samtidig vil turen gje oss innblikk i både jødisk og arabisk kultur og historie.

Pilegrimsvandringa i Galilea går frå Nasaret til Magdala ved Gennesaretsjøen. Fotturen følgjer den merka ruta Jesus trail som er inspirert av at Jesus gjekk mykje i dette området (sjå f.eks Matt 4,12-13 og Joh 2,11-12). Undervegs er me innom flotte kulturhistoriske stadar og går over høgder med fantastisk utsikt. Me bur i ulike kulturelle samanhengar, både hos jødar og arabarar. Overnattingane blir dels på gjestehus, dels på hotell.

Dette er ein tur der me brukar beina meir enn bussen. Deltakarane må derfor vera i normalt god form og ha interesse for å gå til fots, både i Jerusalem og i naturen i Galilea. Dagsetappane blir opp mot 20 km lange. Me får transport av bagasjen frå overnattingsstad til overnattingsstad under fotturen. Me kan rekna med varmt ver, og må passa på å bera med oss nok vatn for kvar dag.

Dag 1

Reisedag

Me reiser med Turkish Airline frå Gardermoen kl 11:15. Tilslutningsbillettar frå Stavanger eller andre norske byar. Mellomlanding i Istanbul. Ankomst Tel Aviv kl 20:05. Det serveres et lett måltid om bord i flyet. Me reiser vidare med buss til Nasaret (ca 2 timar) og kjem seint fram til overnattingsstaden Villa Nazareth.

Dag 2

Vandring på Jesus trail frå Nasaret til Kana

Me startar dagen med besøk i Bebudelseskyrkja, ei av dei største kyrkjene i Midt-Austen, bygd over staden der Jomfru Maria etter tradisjonen fekk besøk av engelen Gabriel. Vidare vandring opp lange trappar gjennom Gamlebyen i Nasaret før me går ut av byen og gjennom eit jordbruksområde til Zippori National Park. Der er det flotte arkeologiske utgravingar frå Sepphoris, hovudstaden i Galilea då Jesus vaks opp. Vidare gjennom skogsområde og ein arabisk landsby til byen Kana der Jesus gjorde vatn til vin. Me besøker den katolske «bryllupskyrkja» og bur på Cana Wedding Guest House, eit enkelt gjestehus drive av ein kristen arabisk familie. Lunsjpakke. Middag på gjestehuset.

Dag 3

Vandring på Jesus trail frå Kana til Kibbutz Lavi

Vandring på Jesus trail frå Kana til Kibbutz Lavi. Me går over ein skogkledd ås og ned i Turandalen, passerer trafikk-knutepunktet Golani Junction og går gjennom landbruksområdet fram til Kibbutz Lavi, der me skal overnatta. Lunchpakke. Middag på kibbutzen.

Dag 4

Vandring på Jesus trail fra kibbutz Lavi til moshav Arbel

Me går gjennom kibbutzen sine jordbruksområde og opp på Hattins Horn, ei vulkansk høgde med flott utsikt over store delar av Galilea. Her får me første glimt av Gennesaretsjøen. Hattins Horn er kjent for slaget i 1187 mellom korsfararane og ein muslimsk hær, eit slag som fekk stor tyding for utviklinga av historia i området. Vidare besøker me Nebi Shu’eib (Jetros grav), den viktigaste drusar-heilagdomen i Israel, og går gjennom den opne Arbeldalen til Moshav Arbel, ein sekulær jødisk landsby. Lunsjpakke. Middag på gjestehus. Overnatting på gjestehus.

Dag 5

Vandring på Jesus trail frå moshav Arbel

Over Arbelfjellet der det er flott utsikt over Gennesaretsjøen. Deretter ned bratt sti til Duedalen og vidare gjennom ein fruktplantasje på Ginosarsletta til Magdala ved Gennesaretsjøen. Her er det dei siste åra bygd opp eit senter med ei særprega kyrkje og med viktige arkeologiske utgravingar som kan knytast til Jesu liv. Buss til disposisjon frå ca kl 13. Lunchpause. Saligprisingsfjellet. Vidare til Kapernaum, der Jesus budde. Her skal me sjå dei arkeologiske utgravingane etter Peters hus og ein stor synagoge. Til Kibbutz Ginosar. Overnatting i gjestehus på kibbutzen. Middag på kibbutzhotellet.

Dag 6

Gennesaretsjøen, Jordandalen til Jerusalem

Me besøker ei utstilling av ei båt frå Jesu tid og får også sjølv ein båttur på Gennesaretsjøen i ein (litt meir) moderne båt. Deretter busstur ned Jordandalen til Dødehavet, der me tar ein badepause. Å bada i dette salte vatnet er ei unik oppleving. På ettermiddagen køyrer me opp bakkene til Jerusalem. Me stoppar på utsiktspunktet på Mount Scopus for å få eit første inntrykk av byen. Deretter til hotellet Prima Park i Vest-Jerusalem. Middag på hotellet.

Dag 7

Jerusalem

Denne dagen i Jerusalem blir ei vandring i Jesu fotspor med hovudfokus på påskeforteljinga. Me startar dagen med flott utsikt over Jerusalem frå toppen av Oljeberget. Herfrå går turen innom kyrkja Dominus Flevit og ned bakkene til Getsemanehagen. Vidare kryssar me Kedrondalen og går inn i Gamlebyen. Me følgjer Via Dolorosa fram til Gravkyrkja som er bygd over Golgata og Jesu grav. På ettermiddagen blir det litt fritid i Gamlebyen før me tidleg på kvelden går til Vestmuren («Klagemuren») for å oppleva jødisk religiøst liv ved inngangen til sabbaten. Middag på hotellet.

Dag 8

Reisedag tilbake til Norge

Bussen henter gruppen på hotellet og kjører til flyplassen for hjemreise.

Israel Jerusalem 3
Israel Tre
Israel Nordstokka 3

Priser og betingelser

Pris fra 17 770,-

Tillegg for enkeltrom: kr. 3 630,-

Prisen inkluderer

 • Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur
 • Flyavgifter kr. 1 624,- (pr. juni 2016 kan endres)
 • Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet
 • Jesus Trail opplegg
 • Opphold i dobbeltrom på gjestehus/turistklassehotell
 • Halvpensjon dvs. frokost og middag
 • Lunsjboks 3 dager på Jesus Trail
 • Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av programmet
 • Norsk reiseledelse
 • Engelsktalende guide på Jesus Trail
 • Skandinavisktalende guide på slutten av turen

Prisen inkluderer ikke

 • Tips til guide og sjåfør 40 USD
 • Drikke til inkluderte måltider
 • Betingelser for denne turen

  Avbestillingsvilkår D Plussreiser

  Denne turen har følgende avbestillingsregler.

  • • Avbestilles turen innen 90 dager før avreisedato, belastes et gebyr på kr. 500,-
  • • Avbestilles turen mellom 89 dager og 66 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum
  • • Avbestilles turen mellom 65 og 36 dager før avreise, kreves 30 % av turprisen
  • • Avbestilles turen mellom 35 dager og 15 dager, kreves 50 % av turprisen
  • • Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakke-reiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattings-sted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillings-forsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbe-stilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reise-mål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.