Buss på vei shutterstock 2017under 10mg
Buss Klaus og Svein Bjarne

Busstur fra Kristiansand til Stjørdal
NMS Sommerfest og Generalforsamling

Avreisedato

27.06.2023

Varighet

7 dager

Pris fra

4 950,-

Få plasser igjen

Busstur fra Kristiansand til Stjørdal

Fellesreise med buss fra Kristiansand til NMS sin sommerfest og Generalforsamling i Stjørdal. Overnatting i Oslo på utreise og hjemreise. Bli med på en sosial tur til Sommerfesten i Stjørdal

Tirsdag 27. juni

Kristiansand - Oslo

Buss fra Kristiansand rutebilstasjon kl 14.00. Bussen kjører E18 østover til Oslo. Mulig med påstigning underveis. Ankomst Oslo ca kl 19.00. Overnatting og middag i Oslo på Thon Hotel Storo.

Middag

Onsdag 28. juni

Oslo – Stjørdal

Frokost på hotellet før vi kjører til Oslo S. og tar på nye gjester kl 09.00. Vi starter så på turen nordover langs E6. Det blir flere stopp underveis hvor en får strekke på beina og kjøpe seg litt lunsj og kaffe. På Dombås blir det felles middag som er inkludert i prisen. Ankomst Stjørdal utpå kvelden.

Bussen kjører til de ulike hotellene som benyttes til overnatting under GF.

Hver enkelt bestiller overnatting i Stjørdal fra onsdag til søndag direkte på NMS sine sider sammen med påmeldingen til Generalforsamlingen.

Frokost Middag

Søndag 2. juli

Stjørdal – Oslo

Etter gudstjeneste i Nidarosdomen starter vi på turen sørover igjen.

På Dombås blir det middagsstopp som er inkludert i prisen før turen går videre til Oslo. Her slipper vi av de som hadde avreise fra Oslo før vi kjører til Sandvika og Thon Hotel Oslofjord hvor vi overnatter til neste dag.

Middag

Mandag 3. juli

Oslo – Kristiansand

Frokost på hotellet før vi starter på turen til Kristiansand. Det blir stopp underveis hvor en får kjøpt seg kaffe og lunsj.

Ankomst Kristiansand ca kl 15.00.

Frokost

Priser og betingelser

Pris fra 4 950,-

Tillegg for enkeltrom: Kr 900,-

Hver enkelt bestiller overnatting i Stjørdal fra onsdag til søndag direkte på NMS sine sider sammen med påmeldingen til Generalforsamlingen.

Prisen inkluderer

Fra Kristiansand:

 • Bussturen i godt utstyr turbuss
 • 2 overnattinger med frokost i Oslo
 • Middag i Oslo første kveld
 • 2 middager på Dombås
 • Reiseledertjenester

Fra Oslo:

 • Busstur i godt utstyrt turbuss
 • 2 middager på Dombås
 • ReiseledertjenesterPrisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Overnattinger og måltider i Stjørdal
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A Avbestillingsregler Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  • Ved avbestilling innen 15 dager før arrangementet tilbakebetales ikke depositum
  • Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før arrangementet, eller ved manglende frammøte kan 100% av turprisen kreves inn.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund o

  g Stavanger. Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med 2 fakturaer fra PLUSSREISER. En faktura for depositum og en faktura med restbeløpet som forfaller ca 5 uker før avreise. (Er påmelding senere enn 5 uker før avreise betales hele turen under ett)

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte a

  vgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende på utenlandsturer må ha reiseforsikring.

  Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring. Denne er som oftest inkludert i reiseforsikringen.

  Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillinge

  n er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Diverse

  Alle deltagere m

  å kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.