Sist oppdatert 26. mars, kl. 16:57

Informasjon vedrørende coronavirus

Bispeveien 4

Over Hardangervidda i bispers og driftekarers spor
Pilegrimsvandring med Vårt Land

Avreisedato

09.08.2021

Varighet

5 dager

Pris fra

8 450,-

Over Hardangervidda i bispers og driftekarers spor

Hallingdal hørte i gammel tid til Stavanger bispedømme. Biskopen måtte derfor reise over Hardangervidda på visitas. Vi skal bruke det som inspirasjon til en pilegrimsvandring i samme landskap som biskopene.

Hardangervidda var i mange hundre år bindeleddet om sommeren mellom Østlandet og Vestlandet. Fortsatt ser vi spor etter eldgamle ferdselsveier.

Vi starter innerst i Hardangerfjorden i Øvre Eidfjord. Oppe på vidda får vi strålende utsikt mot Hardangerjøkulen og Hallingskarvet, før vi går ned til Geilo øverst i Hallingdal.

Siden det er en pilegrimsvandring, vil vi ha daglige tidebønner og skriftlesninger. Deler av vandringen blir i stillhet.


Det er nødvendig å være i god fysisk form og ha erfaring med fjellvandring. Terrenget er lett å gå i langs merkede turistløyper, men det er en del stigninger og bratte nedoverbakker. De lengste dagsetappene er opp mot 30 km. Vi må bære bagasjen selv. Overnatting i betjente fjellstuer.

Hedlo 2

Dag 1

Mandag 09. august

Vi møtes på Geilo stasjon, og kjører Riksvei 7 til Øvre Eidfjord, og så en halsbrekkende fjellvei opp det bratte Hjølmaberget, hvor sagnet forteller om en plass kalt Biskopskleiven.

Biskopen med følge for opp Berastøldalen og over til Bjoreiddalen, hvor biskopen krysset Bjoreio ved stølen Særebakken. Der er det ingen turistrute. Derfor går vi inn den naturskjønne Veigdalen og overnatter på Hedlo turisthytte. Vandring 8 km.

Middag
Dyranutt

Dag 2

Tirsdag 10. august

Vi går fra Veig på 1000 meters høyde opp til Haraldshaugane på 1300 meter, der vi har flott utsikt mot Veig og Hårteigen i sørvest. Videre langs den bratte veggen på Tverrgavlen over til Bjoreiddalen, der vi krysser elva ved Nybu (nedlagt turisthytte). Hele tiden har vi flott utsikt mot Hardangerjøkelen i nord.

Fra Nybu er det lett stigning opp til Vetle Skiftessjøen (1220m) hvor vi krysser Bispeveien (og Nordre Nordmannsslepa. Vi går innom ‘Hammers varde» før vi går til Dyranut turiststue, der vi skal overnatte. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Hele turen er på 28 km, og vi må prøve å være framme til kl. 19 – det vil si 10 timers tur.

Frokost Lunsj Middag
Krækja

Dag 3

Onsdag 11. august

Biskopen fulgte traseen der Riksvei 7 går inn til Halne. Vi kan skimte ‘Biskopsvarden’ på høyde 1268 ca. 3km rett øst for oss ved Store Skiftessjøen. Biskopens varde markerte skysskifte mellom Eidfjord og Hol på Bispeveien. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Siden det ikke er aktuelt å gå på riksveien, tar vi en annen vei enn biskopen. Vi svinger nordvestover mot Hardangerjøkelen over Dyranutane. I nordøst ser vi hele Hallingskarvet i sin fulle lengde. Så bærer det ned til Kjeldebu ovenfor det regulerte Sysenvannet. Etter rast ved den ubetjente turisthytta følger vi Kjeldedalen mot øst. Øverst i dalen krysser vi over til Olavsbuvannet, og går over Olavsbuhøgdene ned til Krækja. Vi overnatter på Krækjahytta, en av DNTs eldste og fineste. Denne dagsmarsjen er på 25 km.

Frokost Lunsj Middag
Tuva

Dag 4

Torsdag 12. august

Vi går langs Krækja over til det regulerte vannet Ørteren, og krysser så Riksvei 7 ved Lægreidvannet. Vi følger høydedragene sør for Ustevatn, hele tiden med utsikt til Hallingskarvet i nord. Her treffer vi igjen på Nordre Nordmannsslepa og Bispeveien. Etter 20 km vandring kommer vi til Tuva turisthytte, der vi overnatter.

Frokost Lunsj Middag
Geilo 2

Dag 5

Fredag 13. august

Vi går fra Tuva over Ustetinden, og derfra bratt ned til Ustedalen. Vi krysser elva over den fredede Tuftebrui, hvor en gren av Nordmannsslepa også gikk. Så følger vi turstien Ustedalsfjorden rundt, forbi restene av vikingtidens jernindustri på Fekjo til Geilo kulturkyrkje, der vi får en omvisning og avslutter vandringen med kveldsbønn.

Frokost Lunsj
Bispeveien 5
Bispeveien 7
Bispeveien 10
Bispeveien 11
Bispeveien 13
Bispeveien 19
Bispeveien 20
Erlin rimehaug3
Geilo 1

Priser og betingelser

Pris fra 8 450,-

Bestill

Prisen inkluderer

 • Transport fra Geilo til Hjølmo
 • Overnatting i flersengsrom
 • Frokost, matpakke og middag hver dag.
 • Reiseledertjenester

Prisen inkluderer ikke

 • Transport til og fra Geilo
 • Forsikringer
 • Betingelser for denne turen

  Vilkår A (Egne Covid-19 regler i 2021)
  Avbestillingsregler

  Ved avbestilling gjelder følgende regler:

  Kostnadsfri avmelding dersom turen avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato. (Innbetalt depositum tilbakebetales)

  Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum

  Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.