Sist oppdatert 20. mai, kl. 10:00

Informasjon vedrørende coronavirus

Jerusalem 5
Magdala
Kapernaum Mindre Pix

Utvid og fordyp kjennskap til Bibelens land
En tur for deg som har vært i Israel før

Avreisedato

01.10.2020

Varighet

10 dager

Pris fra

24 750,-

Utvid og fordyp kjennskap til Bibelens land

Israel er Bibelens land. Landet kaster lys over Bibelen og Bibelen hjelper til å forstå landet. Bibelen er blitt til i et jordbruks-samfunn, med enklere former for industri og handel. Jesu lignelser gjenspeiler dette. Byene hadde en annen karakter enn i vår tid. Geografiske forhold spilte inn på språkbruken. Når man er i landet, forstår man hva det vil si å gå opp til Jerusalem og å gå ned til Jaffa. Slike uttrykk som at «ørkenen skal juble» blir forståelige i møte med naturen. Bibelen taler om Israels nabofolk, både nære og fjerne nasjoner. Landskapet tydeliggjør situasjonen bak tekstene. Forholdet mellom jøder og samaritaner er lettere å skjønne med nye funn.

Denne turen er beregnet på dem som har besøkt de vanligste stedene, og som ønsker å utvide og fordype kjennskapet til Bibelen og landet.

Se også http://www.magnarkartveit.no/ for mer informasjon om Kartveits publikasjoner og faglige bakgrunn.Litt om turen:

Vi begynner i Jesu landskap i Galilea. Mye i evangeliene foregår i denne landsdelen. Men her skjedde også viktige møter mel-lom Israel og kananeerne. Josva-boken er aktuell her, og kampen mot kanaaneisk religion i Hosea-boken og i 5 Mosebok.

På veien opp til Jerusalem stopper vi på steder som viser egyptisk innflytelse for 3000 år siden, gresk påvirkning på Jesu tid og samaritanernes by på Garisim. Dette er bakgrunn for innvandringen og for tekster i evangeliene. Med utgangspunkt i Jerusalem kan en forstå mer av Jesu lidelse, død og oppstandelse, Davids erobring av byen, og bibelske hendelser i de tusen år etter David. Evangeliene, Samuels- og Kongebøkene skildrer dette. Funnet av Dødehavstekstene kaster lys over overleveringen av Det gamle testamentet og gir oss nye innsikter om den religiøse situasjon på Jesu tid.

Et besøk i Bokens helligdom med det store Jesaja-manuskriptet, og i Qumran er derfor naturlig. Ved Dødehavet ligger også verdens eldste by, Jeriko, og døperstedet. Sakkeus og døperen Johannes er knyttet til disse stedene. Kirken ble grunnlagt i Jerusalem, men Peters dåp av Kornelius i Cæsarea markerer overgangen til «hedningene».

Turen til Jaffa og Cæsarea går inn i Apostelgjerningens tid. Turen vil gi et møte med de ulike tidsepokene i landet, fra Jeriko, som er 10000 år gammel, til dagens pulserende liv i Tel Aviv, som er 110 år gammel. De bibelske periodene vil være de viktigste, fra 1000 f. Kr. til Jesu tid. Men vi møter også bysantiske kirker og bygg fra muslimsk tid. Det moderne Israel og Palestina preger dagens landskap.

Dadelpalme ved Genesaretsjøen

TORSDAG 01. OKTOBER

Utreise
Gruppen reiser med Turkish Airlines fra Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Da flyet går kl.11.25 fra Oslo, er det mulig med tilslutningsbilletter med SAS uten ekstra overnatting fra mange steder i Norge. Ta kontakt eller skriv i merknadsfeltet ved påmelding. Ved ankomst Tel Aviv kjører vi med buss til Tiberias, til Lake House Hotel.

Banjas

FREDAG 02. OKTOBER

Galilea: Magdala, Hasor, Dan og Cæsarea Filippi
Vår reise i Bibelens land starter i Galilea, landskapet hvor Jesus vandret og forkynte. Ved Gennesaretsjøen ligger Magdala, et sted som forbindes med Maria Magdalena. De aller seneste årene har arkeologer her bl. a. funnet en synagoge fra Jesu tid og en stein med interessante relieffer. Magdala-steinen har den eldste kjente framstilling av en sjuarmet lysestake. Turen fortsetter noen mil nordover, til Hasor, som Josva erobret. Fra 1700 til 1300 f. Kr. var denne byen den største og viktigste i landet, og den er omtalt i egyptiske og assyriske tekster. Her blir vi kjent med kanaaneisk religion, bekjempet i Hosea-boken og 5 Mosebok, og med stor-maktenes innflytelse over Israel. Vi drar også til Dan, ved grensen til Libanon, ofte omtalt i Bibelen som det nordligste grensepunkt i landet. En stein fra 800-tallet f. Kr. med inn-skriften «Davids hus» ble funnet her i 1993 og skapte problemer for forskere som ikke hadde trodd at David spilte noen sentral rolle i historien. Like ved Dan ligger Banias med dyrkelsen av den greske skogsguden Pan. I Nytestamentet er byen kjent som Cæsarea Filippi. Peter avla her sin bekjennelse til «Messias, den levende Guds sønn».

Armageddeon sletten

LØRDAG 03. OKTOBER

Galilea: Karmelfjellet, Megiddo, Sippori
Dagen innledes med et besøk i Megiddo, orkesterplass til et av verdens største teater: Jisreelsletten. Hit kom hærer fra nord og sør for å kjempe om verdensherredømme. Kong Josjia i Jerusalem falt her i et slag mot farao Neko i 609 f. Kr. Ikke rart at ste-det ble til Harmageddon i Åpenbaringsboken. Megiddos historie går tilbake til 3000 f. Kr., og ruinene etter 20 byer ligger lagvis i en kolossal «haug», en tell. Litt lengre vest på Karmelfjellet møtte Elia Ba’als-profetene og dronning Jesabel. Elia vant over dem, men måtte rømme til Horeb, hvor Gud møtte ham i «lyden av en skjør stillhet». Hva betyr det? Etter besøket i Megiddo drar vi til Sippori, noen kilometer nord for Nasaret, en by under stor utbygging da Jesus vokste opp. Kanskje Jesus arbeidet her som håndverker? Utgravinger de senere år viser hvor omfattende og rik byen var. Ved hovedgate-ne i den romerske byen lå to monumentale bygninger med svære mosaikkgulv; det ene har motiv fra Egypt og det andre fra gresk mytologi. Sammen med en synagoge viser de både den internasjonale og den lokale karakteren ved stedet. Rabbineren Juda Hanasi bodde her 200-217 e. Kr., og redigerte det jødiske kommentarverket til Mosebøkene: Misjna.

Bet Shean

SØNDAG 04. OKTOBER

Opp til Jerusalem
Vi forlater Galilea og stopper noen kilometer sør for Gennesaretsjøen i Bet Shean, også kjent som Skytopolis, en av de ti byene i Dekapolis. Her ligger 6000 års historie begravet i en 80 meter høy tell med ruiner etter 15 byer, og ved foten av tell-en er den største romersk-bysantinske byen i landet avdekket. Bet Shean viser hvor sterkt Egypt dominerte landet på 1000-tallet f. Kr. og hvor dypt den greske innflytelsen gikk på 200-tallet f. Kr. og langt inn i kristen tid. Vi fortsetter til Garisim-fjellet ved Nablus i Samaria. Fra 1984 til 2004 har arkeologer gravd ut samaritanernes by her. Den blomstret på 100-tallet f. Kr., inntil den ble ødelagt av Johannes Hyrkan fra Jerusalem i 109 f. Kr. Sammen med Jakobsbrønnen i dalen nedenfor viser byen hvor viktig samaritanerne var på Jesu tid, og at det ikke var tilfeldig at Jesus stoppet her og samtalte med kvinnen ved brønnen. Samaritanerne har bodd uavbrutt her til vår tid. Turen fortsetter til Jerusalem.

Utsikt fra Ramat Rachel mot Jerusalem

MANDAG 05. OKTOBER

Jerusalem og Ramat Rahel
Vi starter dagen med en tur til Mount Scopus i nord for å se Jerusalem fra samme vinkel som tallrike erobrere og besøkende gjorde. Valfartssalmene, Sal 120-134, blir levende her. Deretter flytter vi oss til Government House, et utsiktspunkt i sør, hvor en kan få et godt inntrykk av byen med Kedrondalen, Tyropoion-dalen og Hinnoms dal. Like ved ligger Ramat Rahel, Rakels høyde, like ved stedet hvor de kristne trodde Maria og Josef hvilte på vei til Bethlehem. I Ramat Rahel fant arkeologene et administrasjonsenter som var brukt fra 700-tallet f. Kr. til Jesu tid, flere kirker fra bysantinsk tid og abbesidenes palass fra 900-tallet e. Kr. – til stor overraskelse for alle. Kanskje bodde den persiske stattholderen her på Esras og Nehemjas tid, 400-tallet f. Kr., en tid da Jerusalem var redusert i omfang. Forskjellige funn med stempelavtrykket «for kongen» viser at Ramat Rahel var et viktig administrasjons-sentrum.

Basargater Jerusalem

TIRSDAG 6. OKTOBER

Fridag i Jerusalem
Guiden kan bidra med forslag til sightseeing.

The shrine of the book mindre pxi

ONSDAG 07. OKTOBER

Jerusalem: Templelplassen og bymoddellen pluss Bokens Helligdom på Israel Museum
Første post på programmet er et besøk på Tempelplassen, av muslimene kalt Haram es-Sharif, «det edle helligstedet». Navnet er treffende: her stod Salomos og Serubabels templer; det siste bygde Herodes den Store ut til et storartet tempel. Modellen av Jerusalem på Jesu tid viser hvor strålende det var. Haram er i dag dominert av Klippedomen, gjerne kalt Omar-moskéen, og El Aqsa-moskéen. På dette helligstedet hørte Jesaja serafene synge «Hellig, hellig, hellig» i 740 f. Kr., her ødela romerne templet i 70 e. Kr., her sier muslimene at Muhammed hadde sin himmelreise på 620-tallet e. Kr., og korsfarerne brukte Klippedomen som kirke fra 1141 av. For å få et inntrykk av det bibelske Jerusalem, drar vi til bymodellen på Israel Museum. Den inneholder stedene som Jesus besøkte ifølge Nytestamentet. Bokens Helligdom ligger like ved, et museum for Qumranfunnene. Qumran er øverst på programmet for neste dag.

Qumran

TORSDAG 08. OKTOBER

Dødehavet: Qumran, døper-plassen (Qasr al-Yahud), Jeriko
Dødehavet er det laveste punkt på jordkloden. Her ligger det gamle studiesenteret for esseerne, Qumran, som ble grunnlagt i det første århundre f. Kr., og ødelagt av romerne i 68 e. Kr. Mellom 1947 og 1955 ble det her funnet titusenvis av manuskriptbiter som stammer fra nesten tusen manuskripter. De fleste av bøkene i Det gamle testamente er representert, noe som har gitt oss tusen år eldre manuskripter enn vi tidligere hadde. I tillegg kom mange ukjente tekster for dagen. De har gitt oss et nytt bilde av situasjonen på Jesu tid. Vi skal også besøke plassen for Jesu dåp ved elven Jordan, i et område hvor Josva ledet israelittene inn i det lovede land. Det første inntoget skjedde i Jeriko, verdens eldste og lavest-liggende by, 10000 år gammel og 400 meter under havflaten. Den ligger begravet i Tell es-Sultan, en tell som står på UNESCOs liste over verdensarv, og som gjemmer 23 skikt av byer som har eksistert gjennom tidene.

Caesarea Amphitheater And Roman Theater Israel Aerial View

FREDAG 09. OKTOBER

Ved Middelhavet: Jaffa, Tel Aviv, Cæsarea ved havet
Vi kjører til Jaffa, som kan føre sin historie tilbake til 5000 f. Kr. Byen spilte en viktig rolle i bibelsk tid. Hit rømte Jona fra profetoppdraget, her slåss egyptere og assyrere om herredømmet, her vekket Peter opp Tabita, og her fikk han synet som ledet ham til Kornelius i Cæsarea. Vi fortsetter nordover til søsterbyen Tel Aviv for å få et inntrykk av Israels største by, grunnlagt i 1909. Deretter drar vi til Cæsarea ved havet lengre nord, stedet hvor Kornelius var offiser for en romersk militærstyrke. Han ble den første ikke-jøde som ble døpt, med familie og venner. Dermed startet kirken sin gang til «hedningene». «Hedningenes apostel», Paulus, forkynte for kong Agrippa her. Cæsarea ble bygget ut av Herodes den Store, og en stein med navnet Pontius Pilatus er funnet her. Byen har et imponerende teater og akveduktene er berømte. Vi er midt i evangeliene og Apostelgjerningene.

Miljøbildet israel

LØRDAG 10. OKTOBER

Hjemreisedag
Transfer til flyplassen og avreise fra Tel Aviv med Turkish Airlines kl. 09.55 via Istanbul til Oslo, hvor vi lander kl. 16.50.

Priser og betingelser

Pris fra 24 750,-

Tillegg for enkeltrom: Kr. 8450,-

Tilslutning fra andre steder i Norge på forespørsel

Bestill

Prisen inkluderer

 • Flyreisen Oslo til Tel Aviv tur/retur inkl. flyavgifter kr. 1985,- (pr. nov-19, kan endre seg noe)
 • Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet
 • Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller
 • Halvpensjon, dvs. frokost og middag på valgte hotell i Israel
 • Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet
 • Norsk reiseledelse
 • Skandinavisktalende guide

Prisen inkluderer ikke

 • Øvrige måltider
 • Drikke til maten
 • Forsikringer
 • Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør ca. USD 80 pr. person
Flytider
Dato Strekning Avgang kl. Ankomst kl. Flight
01. oktober 2020 Oslo - Istanbul 11.25 16.15 TK1752
01. oktober 2020 Istanbul - Tel Aviv 17.55 20.05 TK788
10. oktober 2020 Tel Aviv - Istanbul 09.55 12.20 TK785
10. oktober 2020 Istanbul - Oslo 14.05 16.50 TK1753
 • Betingelser for denne turen

  Denne turen har følgende avbestillingsregler.

  · Avbestilles turen innen 90 dager før avreisedato, belastes et gebyr på kr. 500,- pr person

  · Avbestilles turen mellom 89 dager og 66 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum

  · Avbestilles turen mellom 65 og 45 dager før avreise, kreves 30 % av turprisen

  · Avbestilles turen mellom 44 dager og 31 dager, kreves 50 % av turprisen

  · Avbestilles turen mellom 30 dager og 21 dager, kreves 75 % av turprisen

  · Avbestilles turen mindre enn 20 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

  Generelle vilkår:

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding og betaling

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger.

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding.

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,-

  - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Pass

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål.

  Diverse

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding

  Klager

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst.

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

 • Praktisk informasjon

  Vaksiner ved reise til Midtøsten

  Det anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

  Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine.

  Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper
  Våre vanlige rundreiser kategoriseres som Gruppe I, mens vandreturer med overnatting i private hjem kategoriseres som Gruppe II

  GRUPPE I

  Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

  GRUPPE II

  Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

  ( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

  Aktuelle vaksiner

  REISEMÅL

  GRUPPE I

  GRUPPE II

  Jordan, Palestinske områder

  dTP-IPV* Hep A

  dTP-IPV* Hep A (Hep B) (Tyf) (Rab)

  Israel

  dTP-IPV*

  dTP-IPV* Hep A (Tyf) (Rab)

  Forkortelser for aktuelle reisevaksiner
  · dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  · Hep A: Hepatitt A-vaksine
  · Hep B: Hepatitt B-vaksine
  · MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
  · Rab: Rabiesvaksine
  · Tyf: Tyfoidvaksine
  · BCG: Tuberkulosevaksine
  · Influensa: Influensa sesongvaksine

  * Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

  Det anbefales at vaksinasjon av Hepatitt A gjøres ca 4 uker før avreise. Ta kontakt med ditt lokale vaksinasjonskontor hvis du har spørsmål.

  Mer informasjon på: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-midtosten/