Sist oppdatert 23. april, kl. 09:02

Planlagt strømstans 23. april 16:00 - ca. 20:00

Gardasjøen med opera i Verona
Oberammergau 2020 &

Avreisedato

21.05.2020

Varighet

8 dager

Pris fra

19 500,-

Fulltegnet

Gardasjøen med opera i Verona

Pasjonspill i Oberammergau og opera i Verona er bare noe av det du får oppleve på denne turen. Torsdags formiddag flyr vi fra Oslo til Milano. Der møter vi vår norske turistbuss som tar oss med en kort kjøretur til den koselige byen Desenzano og vårt hotell for de tre neste nettene. I løpet av disse dagene vil vi blant annet ha utflukter til Verona med byvandring og opera, Venezia og båttur på Gardasjøen. Derifra går turen nordover til Tyrollbyen Bolzano, hvor vi skal bo ei natt før vi setter kursen mot spillbyen Oberammergau. På veien stopper vi innom blant annet Garmisch-Partenkirchen og Ludvig den 2. sitt slott, Linderhof. Vi skal bo to netter fordelt på to hotell i sentrum av spillbyen. På selve spilldagen blir det på formiddagen god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen, før pasjonspillet starter kl 14.30. Det blir pause med middag midt i spillet. Neste dag setter vi kurs mot München, hvor vi skal ha siste overnatting sør for byen for vi flyr tilbake til Oslo.

Høydepunkter på turen

 • Pasjonsspillet i Oberammergau
 • Båttur på Gardasjøen
 • Opera i Verona
 • Utflukt til Venezia
 • Tyrollbyen Bolzano
 • Hoppbakken i Garmisch Partenkirchen
 • Linderhof slott
Last ned brosjyre (.pdf)
Passion Play Theater
Passion Play Theater
Linderhof slott
Linderhof slott
Hoppbakkene i Garmisch Partenkirchen
Hoppbakkene i Garmisch Partenkirchen

Priser og betingelser

Pris fra 19 500,-

Tillegg for enkeltrom: ca 250,- per natt

Prisen inkluderer

 • Reisen fra Norge tur/retur
 • Overnatting med halvpensjon
 • Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
 • Tekstbok på norsk 
 • Reiseledertjenester fra norsk turteam 
 • Betingelser for denne turen

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser og reisegaranti” av 01.07.18, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15.

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 3 måneder før avreise.

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

  Påmelding

  Påmelding skjer via vår hjemmeside www.plussreiser.no eller på telefon 70179000

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

  Avbestillings- og reiseforsikring

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen dersom den ikke er inkludert i reiseforsikringen.

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,- - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

  Spesielle vilkår for turer til Pasjonsspillet i Oberammergau 2020

  Betaling og depositum

  Betalingen for turer til Passjonspillet i Oberammergau 2020 skjer i tre deler.

  Depositum 1 på kr 1500 betales ved bestilling.

  Depositum 2 på kr 4500 skal være innbetalt før 1. mai 2019.

  Dersom påmelding skjer etter 1. mai 2019 skal hele depositumet på kr 6000 betales samlet.

  Restbeløpet betales 8 uker før avreise.

  I 2018 og 2019 sendes bekreftelser med depositumsfaktura ut ved påmelding. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2020.

  Forbehold om prisendringer

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Alle prisene i denne katalogen er estimerte priser. Disse prisene ble satt høsten 2018. Flybilletter og andre transporttjenester for 2020 var da ikke lagt ut for salg. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i flyprisene og valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende.

  Vi tar på denne bakgrunn forbehold om prisjusteringer frem til våren 2020.

  Avbestilling

  Avbestilling før 1. oktober 2019 vil medfører et gebyr på kr 1000.

  Avbestilling mellom 1.oktober 2019 og 60 dager før avreise vil medføre et gebyr på kr 6000.

  Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager før avreise, kreves 50% av turprisen

  Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.


  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.

Venteliste

Fyll ut skjemaet under for å sette deg på venteliste for Gardasjøen med opera i Verona (21.05 – 28.05 2020) med Jan Heitmann & Brynhild Heitmann.