Bilde av reiseleder Yvonne og Bjørn Hinderaker

Yvonne og Bjørn Hinderaker

Yvonne og Bjørn Hinderaker bor i Kristiansand . Til daglig jobber Yvonne som psykiatrisk sykepleier og Bjørn som høgskolelektor ved NLA mediehøgskole Gimlekollen, knyttet til studiet kommunikasjon og livssyn. Dette studiet har årlige studieturer til England, hvor blant annet Oxford og C.S.Lewis inngår som faste element.