Sist oppdatert 09. februar, kl. 07:44

Informasjon vedrørende coronavirus

Bilde av reiseleder Trond Hardeng

Trond Hardeng

Trond Hardeng er nå pensjonist etter mange år som sokneprest i Stavanger Domkirke. Tidligere har han vært ungdomsprest KFUK-M, menighetsprest Nestun, utdanningsprest på Modum, gen.sekr. Kirkens Familierådgivning. Som pensjonist er han veileder for kirkelig ansatte i Stavanger bispedømme.