Bilde av reiseleder Trond Hardeng

Trond Hardeng

Trond Hardeng er nå pensjonist etter mange år som sokneprest i Stavanger Domkirke. Tidligere har han vært ungdomsprest KFUK-M, menighetsprest Nestun, utdanningsprest på Modum, gen.sekr. Kirkens Familierådgivning. Som pensjonist er han veileder for kirkelig ansatte i Stavanger bispedømme.