Bilde av reiseleder Thorvald Handeland

Thorvald Handeland

Thorvald Handeland er gårdbruker, misjonsmann, håndverker, gutteforeningsleder, leirleder og humørspreder. Han kjenner Israel som leder på konfirmantturer.