Bilde av reiseleder Terje Fonk

Terje Fonk

Tidligere prost i Larvik som gjennom flere år har skaffet seg inngående kjennskap til Lucas Cranachs verker, og hans betydning for Martin Luther og reformasjonen.