Bilde av reiseleder Svein Tony Gårdsø

Svein Tony Gårdsø

Kommer fra Sandefjord. Har jobbet i Normisjon i 35 år, først som leder for barne - og ungdomsarbeidet (Actaleder) til Normisjon region Vestfold og Buskerud. De siste seks årene som regionleder i samme region. Er svært interessert i historie og har de siste par årene kartlagt misjonærhistorien til Hallingdal, noe som resulterte i gåturen GOFORIT - tur med tru, fra Drammen til Hemsedal. Er nå i gang med å kartlegge misjonærhistorien til Vestfold i forbindelse med ny gåtur.