Sist oppdatert 09. februar, kl. 07:44

Informasjon vedrørende coronavirus

Bilde av reiseleder Svein Filtvedt Elgvin

Svein Filtvedt Elgvin

Svein Filtvedt Elgvin er sokneprest i Holter og Bjørke menighet i Nannestad. Han hadde sin oppvekst i Jerusalem da familien var utsendinger for Den norske israelsmisjon. 32 år, gift og far til tre små. Sliten småbarnsfar, stort sett livsglad type. Ønsker å vise sitt flotte barndomsland og bibelens land for flere. Om man er kirkelig engasjert eller ikke er man uansett hjertelig velkommen til å være med.