Sist oppdatert 20. mars, kl. 14:30

Informasjon vedrørende coronavirus

Bilde av reiseleder Steinar Handeland

Steinar Handeland

Steinar Handeland er forkynner og har tidligere arbeidet som lærer, vært krets-sekretær i Misjonssambandet, reisesekre-tær i bladet Evangelistens Indiamisjon, og har vært reiseleder til Israel flere ganger.