Bilde av reiseleder Roar Bredal

Roar Bredal

Roar Bredal har vært sokneprest i Sandefjord og har vært prest i over 40 år. Han har ledet mange turer til Israel, og har også et høstsemester som student ved Caspari senter i Jerusalem, for å studere Kirkens jødiske røtter. Han har også i mange år vært aktiv i Den norske Israelsmisjon, i landsstyret og som kretsstyremedlem og –leder.