Bilde av reiseleder Rakotoarison Zo Ramiandra

Rakotoarison Zo Ramiandra

Hun har universitetsutdannelse fra universitetet i Antananarivo og to års masterstudier fra Diakonhjemmet i Oslo. I mange år var hun sekretær for kirkens generalsekretær. De siste to årene har hun vært leder for kirkens leder- og kapasitetsbyggings program (Empower), hvor det blant annet er fokus på Use Your Talents. Hun kjenner godt til hva som skjer på kirkens grasrot.