Bilde av reiseleder Per Gunnstein og Anna Nes

Per Gunnstein og Anna Nes

Anna og Gunnstein bor på Bildøy ved Bergen. Gunnstein har i mange år vært bibelskolelærer der og også hatt andre stillinger innen Indremisjonsforbundet. Han har i mange år vært engasjert i Ordet og Israel. Anna har blant annet jobbet som helsesøster, familieterapeut, enhetsleder for Familiens Hus og ass. kommunalsjef i Øygarden kommunen. De har hatt mange turer til Israel, også som reiseledere.