Bilde av reiseleder Oddbjørn Stjern

Oddbjørn Stjern

Oddbjørn Stjern har hatt så og si hele sin arbeidstid i misjon og menighet. Han har vært ansatt både i Indremisjonen (Normisjon) og Israelsmisjonen. De siste årene har han vært prest i Den Norske Kirke. Dette blir hans sjuende tur i Israel, andre gangen som reiseleder. Han er særlig opptatt av å følge utviklingen i den messianske bevegelsen, og har lagt til rette for at gruppen også blir kjent med den. Kveldssamlingene blir Oddbjørns spesielle ansvar. Med oppsummering av dagen, forberedelse til neste, og med å ivareta viktige perspektiv.