Bilde av reiseleder Nils Petter Karlsen

Nils Petter Karlsen

Nils Petter Karlsen har vært forstander og forkynner i Pinsebevegelsen i 30år. Dette blir femte tur til Israel, det lovede land. Ved å reise til landet er vi også med å velsigne landet, og det er en stor glede og opplevelse å få reise til dette landet.