Bilde av reiseleder Morten Kravik

Morten Kravik

Morten Kravik er kateket/lærer-utdannet. Han er bosatt i Svelvik siden 1984 sammen med sin kone Kari Elisabeth. Sammen har de tre voksne barn og fire barnebarn. Han har vært ansatt i Den Norske Israelsmisjon i 21 år som misjonssekretær i Østlandskretsene. Det er blitt mange reiser til Israel, både som volontør, reiseleder og på studieturer. Er nå tidsgiver/frivillig medarbeider for Den Norske Israelsmisjon. Liker å ferdes i skog og mark.