Bilde av reiseleder Kjetil Aano

Kjetil Aano

Kjetil Aano er prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme. Han har arbeidet som utsending for NMS på Madagaskar (1978-88), har vært redaktør i Misjonstidende (MT) og generalsekretær i NMS (2000 - 2011). Han har skrevet bøker og artikler om NMS og Madagaskar. Kjetil er for tiden styreleder i Kirkens Nødhjelp og underviser litt i praktisk teolog ved VID, Misjonshøgskolen.