Bilde av reiseleder Inger Bakke Berge & Arne Berge

Inger Bakke Berge & Arne Berge

Arne er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger. Han liker også å dele kunnskap om bibeltekster og de bibelske landskapene. Arne har sammen med Inger mye erfaring fra reiseledelse til Israel og de palestinske områdene.