Bilde av reiseleder Inger Bakke Berge & Arne Berge

Inger Bakke Berge & Arne Berge

Arne Berge er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger. Han liker også å dele kunnskap om bibeltekster og de bibelske landskapene. Arne har sammen med Inger Bakke Berge mye erfaring fra reiseledelse til Israel og de palestinske områdene.