Plussreiser | Inger Bakke Berge og Arne Berge
Bilde av reiseleder Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge bor på Bryne og er aktive i Den norske kirke. Han er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger. Hun er tekstilkunstner. Arne er spesielt interessert i bibelsk historie og geografi. De er begge engasjert i Den Norske Israelsmisjon og opptatt av freds- og forsoningsarbeid i Midt-Østen. Inger og Arne har siden 2006 vært reiseledere på mange turer til Israel og de palestinske områdene.