Bilde av reiseleder Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge bor på Bryne og er aktive i Den norske kirke. Han er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger. Hun er tekstilkunstner. Inger og Arne har siden 2006 vært reiseledere på mange turer til Israel og de palestinske områdene, og har blant annet arrangert vandreturer på Jesus Trail i Galilea. Arne har gjennom videre studier arbeidet spesielt med pasjonshistorien.