Bilde av reiseleder Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge

Inger Bakke Berge og Arne Berge bor på Bryne og er aktive i Den norske kirke. Han er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger. Hun er tekstilkunstner. Arne er spesielt interessert i bibelsk historie og geografi. De er begge engasjert i Den Norske Israelsmisjon og opptatt av freds- og forsoningsarbeid i Midt-Østen. Inger og Arne har siden 2006 vært reiseledere på mange turer til Israel og de palestinske områdene.