Bilde av reiseleder Håvard Kleppe

Håvard Kleppe

Håvard Kleppe har arbeidet som lærer, og har et langt kjærlighetsforhold til Israel og menneskene der. Han har bodd og arbeidet i dette spesielle landet i 17 år, som utsending for Den Norske Israelsmisjon. Som reiseleder har han et sterkt ønske om å inspirere til kunnskap og innsikt, og til møter med trossøsken.