Sist oppdatert 27. september, kl. 16:47

Informasjon vedrørende coronavirus

Bilde av reiseleder Håvard Kleppe

Håvard Kleppe

Håvard Kleppe har arbeidet som lærer, og har et langt kjærlighetsforhold til Israel og menneskene der. Han har bodd og arbeidet i dette spesielle landet i 17 år, som utsending for Den Norske Israelsmisjon. Som reiseleder har han et sterkt ønske om å inspirere til kunnskap og innsikt, og til møter med trossøsken.