Bilde av reiseleder Hans Olav og Bente Groven-Syversen

Hans Olav og Bente Groven-Syversen

Hans Olav og Bente Groven-Syversen bor i Oslo, men har forbindelser både til Telemark og Østfold. Hans Olav jobber nå som Samfunnskontakt i Obos, etter mange år i politikken, bl.a som stortingsrepresentant for KrF. Bente jobber med innovasjon og utvikling i Skatteetaten, særlig med å se trender og utviklingstrekk på lengre sikt. De er begge reiseglade og reisevante, sosiale og engasjerte med tilhørighet i Frikirken og Pinsebevegelsen.