Bilde av reiseleder Hanne Risvold

Hanne Risvold

Hanne Risvold har vært i Israel nesten 40 ganger, de fleste som reiseleder. Hun har jobbet som lærer i barneskolen og som sosiallærer og spesialpedagog. Hun har vært og er fremdeles KrF politiker. Hanne var med og etablerte Justøyfamiliens bibelcamping i 2003, og hun har vært leder for campingen i mange år. Det har også blitt mange reiser til Russland siden hun har vært styremedlem i stiftelsen “Hjelp til Russland” og redaktør av bladet “Hjelp til Russland” i mange år.