Bilde av reiseleder Geir Stomnås og Hilde Stuestøl Stomnås

Geir Stomnås og Hilde Stuestøl Stomnås

Geir Stomnås og Hilde Stuestøl Stomnås bor på Vennesla. Sammen har de tre barn, Martin (25), Mathias (23) og Marte (18). Hilde og Geir har alltid hatt en tjeneste knyttet til menighet og kristne organisasjoner. Etter fullført utdannelse ved Misjonshøgskolen og Menighets-høgskolen, virket de 8 år som misjonærer i Brasil for Det Norske Misjonsselskap. Deretter var de tilsluttet Vennesla bedehus og Normisjon i nesten tre år, der Geir var forsamlingsleder. Fra september 2005 har Geir vært pastor i Filadelfia Vennesla. Hilde har hele denne tiden hatt en tjeneste i lovsangsarbeidet, der hun i tillegg til å synge også spiller piano og trombone. I det daglige arbeider Hilde på Lauvland Øyeoptikk. Geir brenner for at hele Guds Ord skal forkynnes for alle mennesker. Hans slagord er: «Når Bibelen er åpen, taler Gud, og når Gud taler, skjer det noe.»