Bilde av reiseleder Evy Brun

Evy Brun

Evy Brun er tidligere misjonær og lærer på den norske skolen på Madagaskar. Hun har også hatt mye kontakt med kirkens sosiale hjelpearbeid på Antsirabe. Evy har reiseledererfaring og tar ansvaret for den praktiske gjennomføringen av turen. Evy er sokneprest i Øksnes i Vesterålen prosti.