Bilde av reiseleder Dag Gundersen Storla og Guro Storla

Dag Gundersen Storla og Guro Storla

Dag Gundersen Storla er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, der han også har tatt medisinsk sosiologi, Master of International Community Health og den medisinske doktorgrad med tuberkulose som fagfelt. Han har sammen med Guro arbeidet fire år for Nordmisjon ved et helseprosjekt i Sylhet i Bangladesh. Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, og har også vært innom psykiatri og allmennpraksis. Inntil nylig arbeidet han som overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. For tiden driver han Bærum CFS/ME og borreliose klinikk. Guro Storla er utdannet jordmor, og har de siste tjue årene arbeidet ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Hun er utdannet nasjonal ammeveileder og holder mye kurs for blivende foreldre. I tillegg har hun lang erfaring med å arrangere reiser og stå for det praktiske når grupper er på tur.