Bilde av reiseleder Arne Tunheim

Arne Tunheim

Arne Tunheim er fra Giske. Han er lektor av yrke, med stort engasjement i kultur. Han har blant annet vært styreleder i Sunnmøre Museum og sentral i arbeidet med Giskespelet. Han er en av pådriverene til Godøy kystmuseum der kystkultur og krigshistorie er sentralt. Han fikk kulturprisen i Møre og Romsdal i 2015. Han er også aktiv sanger og leder av Giske mannskor.