Velkommen til Plussreiser!

Publisert: 01.11.2016

Plussreiser er resultatet av Si-REISERs fusjon med Ravinala i 2015 og oppkjøp av SabraFokusreiser våren 2016. Vi er Norges største arrangør av reiser i kristen regi, men tilbyr også en rekke spennende produkter og reisetyper til mange reisemål over hele verden.

I disse dager omprofileres de tre avdelingene i Si-REISER til en felles merkevare. Landets største arrangør av kristne feriereiser får navnet Plussreiser. Overgangen til en felles reiseportal på www.plussreiser.no er en viktig milepæl!

- Navnet «Plussreiser» forteller at vi tilbyr mer enn ferie. Vi er mer enn et ordinært reiseselskap, forteller daglig leder Aud Kindervåg Halsne, som gleder seg stort over å kunne tilby kundene et enda mer komplett reisetilbud gjennom én felles merkevare.

Plussreiser eies av flere av organisasjonene i misjons- Norge og vil videreføre identiteten fra de tre velkjente selskapene. Eierne og ledelsen ser fram til å samle kompetansen og kunne tilby et enda bredere reiseprodukt, økt volum og større markedsandel

Aud Kindervåg Halsne sier hun er stolt over den nye katalogen som i disse dager er klar til utsendelse. Gjennom den blir kundene til Si-REISER, Ravinala og Sabra Fokusreiser informert om navneendringen.

Kundene vil gjenkjenne turene de har satt pris på fra «sitt» reiseselskap, enten det er Sabra Fokusreiser, Ravinala eller Si-REISER. De vil også finne nye reisemål, nye konsept og flere nye reiseledere i tillegg til dem vi tidligere har hatt. Tilbudet stor bredde og byr på eksotiske turer til fjerne himmelstrøk, hjertegripende ferie på misjonsfelt, innholdsrike turer til Israel og Midtøsten, gruppeturer med forkynnere, pilegrimsturer, bussturer til det europeiske skattkammer og mye, mye mer, sier Kindervåg Halsne.

Kundene kan være trygg på at vi fortsatt vil levere de gode og nære tjenestene som alle tre selskaper er kjent for. De kjente ansiktene og stemmene vil fortsatt bli med videre.

Selskapets hovedkontor vil fortsatt ligge i Ålesund, med avdelinger i Kristiansand, Bergen og Stavanger. Plussreiser vil også fremover være representert i Moss og Ulsteinvik.