Plussreiser har fått ny styreleder

Publisert: 01.06.2017

Ny styreleder i Plussreiser er Karl Arne Austnes, gårdbruker fra Godøya og tidligere kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon. Han ble valgt da styret konstituerte seg selv mandag denne uken.

Ny nestleder er Per Ørjan Aaslid, kirkeverge i Ski kommune og tidligere misjonær på Madagaskar.

Styret samtalte om en rekke temaer, i det som var det første møtet etter vårens generalforsamling. På agendaen stod blant annet drøfting av et pågående strategiarbeid. Styret uttrykker at selskapets verdier vil bli videreført og at arbeidet med ny profil så langt har vært vellykket.

290517-Styremote.jpg#asset:133379

Bildet viser Trond Olav Paulsen fra Escape Travel som holdt foredrag om virksomhetsledelse for det nye styret i Plussreiser. Nærmest han sitter nestleder i styret Per Ørjan Aaslid og videre mot høyre Liv-Hilde Hellevik, daglig leder Aud Kindervåg Halsne, styreleder Karl Arne Austnes, økonomi- og administrasjonsleder Kurt André Henriksen, Bjørn Petter Tunheim og Vigleik Brekke. Sistnevnte er nyvalgt styremedlem. Anna Sæther, Ragnar Ringvoll og Svein Bjarne Aase var forhindret fra å møte.

Som en del av en økonomisk presentasjon for styret kom det frem at omsetningen i Plussreiser har økt med 20 % i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Selskapet befester med det sin posisjon som Norges største på gruppereiser i kristen regi.

- Vi gleder oss stort over at tallene bekrefter våre turskredderes inntrykk i møte med kundene. Vi opplever å få gode tilbakemeldinger på arbeidet som har vært gjort så langt under parasollen Plussreiser. Stadig flere blir klar over hvem vi er. Vi når bredere ut enn før og er fortsatt godt forankret i vårt verdigrunnlag, forteller nyvalgt styreleder Karl Arne Austnes.

For mer informasjon kontakt Karl Arne Austnes på telefon 91 59 50 50.

Hovedbildet i artikkelen viser Karl Arne Austnes på besøk i studio hos Radio Sunnmøre.