Img 3459 Radios

Plussreiser har fått ny styreleder

Publisert: 01.06.2017

Ny styreleder i Plussreiser er Karl Arne Austnes, gårdbruker fra Godøya og tidligere kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon. Han ble valgt da styret konstituerte seg selv mandag denne uken.

Ny nestleder er Per Ørjan Aaslid, kirkeverge i Ski kommune og tidligere misjonær på Madagaskar.

Styret samtalte om en rekke temaer, i det som var det første møtet etter vårens generalforsamling. På agendaen stod blant annet drøfting av et