Genesaretsjøen fra Saligprisningenes12

Alle Plussreisers gjester er ute av Israel

Publisert: 12.10.2023

Alle 113 reisende med Plussreiser er nå kommet hjem fra Israel. Vi har i tillegg sørget for fly til 30 personer som hadde reist på egenhånd.

- Vi har fått alle hjem, og kan med det sette et punktum for en krevende situasjon for mange av våre gjester, forteller Aud Kindervåg Halsne, daglig leder i Plussreiser.

Lørdag, umiddelbart etter at nyheten om Hamas-angrepet kom, ble det satt ekstrastab ved hovedkontoret. En døgnbemannet vakttelefon er alltid åpen. Nettsiden ble oppdatert med aktuell informasjon.

- Vi har hatt løpende dialog med Utenriksdepartementet, Den norske ambassaden i Israel og våre samarbeidspartnere i Israel. Jeg vil rette en stor takk til dem alle for god informasjonsflyt og hjelp i en svært vanskelig situasjon for våre kunder.

Alle Plussreisers gjester har deltatt på organiserte gruppeturer. Blant deltakerne har det vært både barn, ungdom og voksne, med en spennvidde på alt fra skoleelever til pensjonister.

To grupper kom hjem med rutefly. Det ene landet i Norge et døgn etter planlagt hjemreisedato, mens det andre to dager etter planen. De øvrige av Plussreiser gjester kom hjem med Norwegian fra Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv som landet på Oslo Lufthavn Gardermoen i natt. Gjestene ble hentet med buss sendt fra Plussreiser og kjørt til hjemsted.

- At våre reisekonsulenter har stått på døgnet rundt disse dagene er ingen overdrivelse. Våre dyktige reiseledere har loset gruppene gjennom krisen på en trygg og god måte. De har hele tiden hatt fokus på å dele den informasjon de har hatt tilgjengelig. Vi ser nå at den opplæring de har fått og de kriseplaner vi har fungerer. Vi vil også rose kundene våre som har utvist stor ro i det som utvilsomt må ha vært svært dramatisk.

- Nå går våre tanker til de som fortsatt står midt i krigen i Israel. Vi har mange venner vi nå er bekymret for og vil huske på fremover, avslutter Kindervåg Halsne.